Návod k použití

NUTNÉ PŘEČÍST

Veškeré produtky jsou citlivé na následující:

1. Zbytečně s obaly a v nich obsaženými preparáty netřepejte- navozuje to nepřirozený stav pro mikroorganismy a může způsobit snížení účinnosti preparátu. 

2. Nevystavujte preparát přímému slunečnímu svitu, případně svitu halogenní žárovky, či podobně silnému médiu- UV záření negativně působí na funkci mikroorganismů, je pro ně škodlivé. Proto je aplikace preparátů, byť smíchaných s vodou, doporučována během, před či po bouřce, oblačnosti, popřípadě navečer. 

3. Při jejich aplikaci, při smíšení s vodou, během manipulace s preparáty, nepoužívejte cokoliv chemického, s čím by preparáty mohly přijít do styku - chcete zředit EM ve 100 litrech vody - je nádoba, ve které bude EM do vody aplikován, zbavený chemických nánosů, byly-li tam? Je voda čerstvá, ale v případě vodovodního řádu dostatečně vysycena od chloru? Je nádoba, ve které mám EM zředěn s vodou a která je připevněna za traktor pro aplikaci na poli před tím, než byl preparát EM zředěn, dostatečně vymytá? Nebyly tam těsně předtím ještě nějaké herbicidy, pesticidy, či podobné? Tyto a podobné otázky by si měl klást každý, kdo začne komplexně používat EM preparáty pro své potřeby. Jejich rozsah známého a úspěšného používání je rozmanitý.

Čistící prostředky od Multikraftu - to  je naprosto přírodní forma všestranného čistícího prostředku, od čištění,či rozpouštění tukových usazenin na sporáku, v troubě, na kachličkách okolo prostoru na vaření, přes samotné nádobí, jídelní plochy, podlahy, koupelny, atd. - a to vše pouze naprosto přírodní cestou, což znamená jakýsi mikrobiální mikrofilm, který se na aplikované prostory na určitou dobu vytvoří a pomůže izolovat od patogenních bakterií. Do myček na nádobí se přidává mimo jiné také keramický prach, který napomůže naprosto dokonale vyčistit a vyleštit vše, dobře snáší vyšší teploty.  

Zahrada - pěstování ovoce a zeleniny, údržba trávníků, keřů a stromů, efektivní kompostování, eliminace plísní, výhody při pěstování ve skleníku, prodloužená doba skladovatelnosti, výhody při silážování, zvýšení výnosů, květenství, prodloužení plodnosti, atd.

Živočišná sféra - člověk - velmi silný antioxidant, efektivní při problémech s Crohnovou nemocí, pomáhá při problémech s dermatologickými a venerologickými problémy, celkově velmi zklidňuje pokožku, pomáhá velmi dobře v hojení ran při pooperační rekonvalescenci. Napomáhá ve stabilizaci mikroflory v žaludku, pročišťuje celé trávicí ústrojí, posiluje imunitu. Ostatní živočichové - kromě pozitivního dopadu na trávení, je třeba zdůraznit také lepší vitalitu, snížení stresu před zákrokem, při transportu, porodu, atd., zlepšené hojení veškerých ran, odřenin, vydřených míst, apod.

Ochrana životního prostředí - řešení nejrůznějších ekologických katastrof, jako bylo Tsunami 2004, Hurikán Katrina 2005, dekontaminace stovek studní po povodních v posledních třech letech, řešení ekologických zátěží "na místě", a to jak v půdě, tak i ve vodě. Mikroorganismy si velmi dobře poradí např. se rzí, rozloží ropu a ropné látky, umí pracovat i s některými těžkými kovy, prokázáno je i úspěšné použití na DDT, a další schopnosti v současné době odhalujeme.

Nedávné recenze

Jedno z dejvických divadel, které je v přízemí a suterénu dobře udržovaného činžovního domu, mělo problémy se zápachem v prostorách. Součástí domu jsou také dvě ordinace pro zubaře a dentální hygienu, stejně tak i architektonická kancelář. Horní patra jsou obsazena nájemníky. V domě jsou ve špatném stavu stoupačky a hrozila tak jejich výměna. EM byly nasazeny v celém domě, tedy do každé výlevky, umyvadla, vany, odpadu, pisoáru i toalety byly aplikovány EM a zality příslušným množstvím vody. Tato aplikace byla opakována několikrát za sebou, vždy v předem naplánovaných intervalech. Hlavní očekávání byla splněna, tedy odstranil se zápach a zprůchodnilo se vodovodní i kanalizační potrubí (odstranily se usazeniny v potrubí) a zamezilo se tak do té doby nutné výměně rozvodů vody a kanalizace.

Před sedmi lety k nám přijela skupina lidí z Prahy, že se jim líbí náš rybníček, který byl v té době hodně zaneřáděný, a že vyzkouší jakési Bokashi, mikroorganismy. Již po několika týdnech byly jasné výsledky a od té doby máme rybníček zbavený podstatné části usazenin, ale další produkty, které používáme, pomáhají v udržování v dobré kondici i bezprostředního okolí rybníčku. Mohu jen doporučit, výsledky jsou vidět. 

Kamil S.

Pěstuje okrasné rostliny (většinou bezkvěté) již mnoho let, aktivně používá EM po dobu 4 let. Dříve řešil problémy s vodou, která obsahovala vysoký podíl kovů, kterých se zbavoval pomocí solných tablet, což však snižovalo kvalitu vyprodukovaných rostlin (mapy na listech). Musel zakoupit přístroj na odsolování (vysoké pořizovací i provozní náklady). Od počátku používání EM preparátů přestal používat jak solné tablety, tak také přístroje na odsolování, na listech nejsou žádné mapy, voda se díky EM strukturalizuje, tuto vodu používá na zálivku. Zvláště doporučuje v případě víceletých rostlin. Vše pěstuje ve vlastních prostorách. 

 

Pan M.K.