ČOV, domovní čistírny, stoupačky

Dnešní moderní technologie používaná v domovních ČOV funguje především na bázi mechanicko-biologického čištění. Taková to čistírna potřebuje pro udržení životaschopnosti mikroorganismů, které využívá pro rozklad kalů a biologické čistění, pravidelný zdroj živin, tedy pravidelný přísun kalů, což může být problém v případě rekreačních objektů (chaty, chalupy) i tam, kde se jedná o sezónní provoz.

Existuje v současné době sice již řešení (kalojem), nicméně je třeba počítat s tím, že reaktivace takové čistírny je náročná i z hlediska ekonomicko-časového.

Preparáty, které dodáváme, jsou čistými koncentráty obsahujícími až několik desítek druhů probiotických mikroorganismů (např. laktobakterie, aktinomycety, kvasinky, atd.), které mají funkci vzájemného doplňování a dodávání živin.

Zkráceně řečeno: 

 1. část z těchto bakterií má funkci rozkladu kalů a organického odpadu,
 2. část pročisťuje a revitalizuje vodu,
 3. část slouží ke stabilizaci mikrobiologických procesů v prostředí a část slouží jako dodatečná zásoba živin. A to i v případě, že dojde k pravidelnému odčerpání 75-80% objemu domovní ČOV!

Dopad používání EM při aplikaci do odpadních trubek, kanalizačního potrubí, stoupaček a dalších nedostupných, či špatně přístupných míst z hlediska aplikace

EM je schopné pracovat s organickým odpadem, včetně nánosů a usazenin.

Rozmnožení EM po celé délce vedení v daném úseku vede k:

 •  vytlačení patogenních bakterií,
 • eliminace zápachu,
 • eliminace koliformních bakterií, salmonely, atd.

Je třeba důsledně dodržovat určené množství u dané aplikace, která zajistí postupné uvolňování násosů a usazenin, což dále napomůže k postupného zprůchodnění celého traktu, nikoliv rychlé uvolnění veškerých nánosů, které by vedly k zacpání a zneprůchodnění potrubí, což by vedlo k dodatečným výdajům za mechanické zprůchodnění.  Již malé množství EM používané v pravidelných časových intervalech napomůže k pročištění potrubí za malých ekonomických dopadů.

Pro další informace nás neváhejte kontaktovat!

Příklad ČOV:

Domácí čistírna pro 4 EO v případě, že není stále v chodu, bude potřebovat reaktivovat tuto ČOV pomocí aktivního kalu, který dodává potřebnou zásobárnu bakterií, které napomáhají v biologickém čistění odpadní vody (neaktivní kal je třeba odvést – finanční náklad, aktivní kal je třeba dovést – další finanční náklad)…i přesto dochází k tomu, že pakliže ČOV kontrolujeme, překvapí nás nežádoucí zápach – známka nedostatečného biologického rozpadu. Do takové čistírny je třeba dovést cca 80kg 4% aktivovaného kalu pro její opětovnou reaktivaci, odvést ten, který je již neaktivní.

Při používání EM preparátů

 • není třeba ani navážet aktivovaný kal při spuštění ČOV,
 • ani vyvážet kal, který byl vinou nečinnosti znehodnocen

Pouze se přilije několik litrů EM preparátu, které zajistí efektivní činnost probiotických mikroorganismů. (efektivní mikroorganismy – EM – postupně zkolonizují daný systém domovní ČOV, a to vše při nižších administrativně-ekonomicko-časových nákladech, než by tomu bylo v případě klasického kalu.

Při reaktivaci domovní ČOV postačí přilít několik litrů do nepoužívané ČOV a tato se opět rozběhne. (při delší nečinnosti také nebude docházek k bujení patogenních bakterií a tím šíření zápachu – parotěsnou nezabrání šíření patogenů).

V současné době stále testováno, na požádání vám můžeme dodat reference.

Příklad odpadních trubek v činžovním domě:

Klasický činžovní dům (8 pater), včetně kulturního zařízení v přízemí a suterénu a několika kancelářích, či ordinacích tamtéž, měl dlouhodobé problémy s nedostatečnou funkčností odpadů, kde pouze pomáhalo mechanické čistění, což správcovskou firmu velmi nákladově vyčerpávalo, proto se na nás obrátili s žádostí o ekologické odstranění problému (kromě vybublávání odpadů také zápach i v přilehlých prostorech). Hrozilo zde nutnost vyměnit hlavní odpadní rozvody a rozvody vody, taktéž kvůli vnitropotrubním srůstům.

Aplikace byla provedena ve spolupráci s ostatními nájemníky/vlastníky bytových a nebytových prostor v domě, při současném zajištění absence chemických sloučenin na bázi chloru. Po několika týdnech byl pach eliminovaný, odpadní řád pročištěn a zbaven srůstů a to za náklady nesrovnatelně nižší, než by bylo jakékoliv jiné řešení. Na požádání můžeme dodat reference.

Upozornění:

Rádi bychom také zdůraznili, že jelikož se jedná o živé kultury (POZOR, NEJEDNÁ SE O ENZYMATICKÉ PŘÍPRAVKY, JELIKOŽ ENZYMATICKÉ PŘÍPRAVKY JSOU NA BÁZI ENZYMŮ, KTERÉ JSOU PRODUKTEM METABOLISMU PRÁVĚ TAKOVÝCH MIKROORGANISMŮ, JAKO JSOU TY NAŠE – A  ENZYMY MAJÍ OMEZENOU FUNKCI DALŠÍHO MNOŽENÍ!!),

je třeba však i dodržovat určitou disciplínu při jejich používání, tedy např.:

 • nepoužívat chemické přípravky na bázi sava v domácnosti
 • nepoužívat ani žádné chemické přípravky na možné pročišťování potrubí (i zde lze efektivně použít naše preparáty- již vyzkoušené a používané v činžovních domech i rodinných domech)
 • neaplikovat za přímého slunce (spíše se však vztahuje na využívání mikroorganismů na otevřených prostranstvích
 • nemíchat s chlorovanou vodou (spíše se vztahuje na využívání mikroorganismů při zalévání pokojových rostlin – je třeba nechat vodu odstát)

eMB START 1 LITR

246,00 Kč

eMB START 1 LITR

246,00 Kč

eMB START 5 LITRŮ

877,00 Kč

eMB START 5 LITRŮ

877,00 Kč

eMB START 10 LITRŮ

1 738,00 Kč

eMB START 10 LITRŮ

1 738,00 Kč

eMB START 25 LITRŮ

4 266,00 Kč

eMB START 25 LITRŮ

4 266,00 Kč

BOKASHI SUCHÉ 0,6 KG

208,00 Kč

BOKASHI SUCHÉ 2 KG

543,00 Kč

BOKASHI SUCHÉ 2 KG

543,00 Kč

BOKASHI SUCHÉ 5 KG

1 233,00 Kč

BOKASHI SUCHÉ 5 KG

1 233,00 Kč

AQUA VITAL 1 litr

215,00 Kč

AQUA VITAL 1 litr

215,00 Kč

AQUA VITAL 5 LITRŮ

549,00 Kč

AQUA VITAL 5 LITRŮ

549,00 Kč

AQUA VITAL 10 LITRŮ

929,00 Kč

AQUA VITAL 20 LITRŮ

1 939,00 Kč

AQUA VITAL 20 LITRŮ

1 939,00 Kč

eMB AKTIV 1 litr

155,00 Kč

eMB AKTIV 1 litr

155,00 Kč

eMB AKTIV 5 litrů

472,00 Kč

eMB AKTIV 5 litrů

472,00 Kč

eMB AKTIV 10 litrů

869,00 Kč

eMB AKTIV 10 litrů

869,00 Kč

eMB AKTIV 25 litrů

1 434,00 Kč

eMB AKTIV 25 litrů

1 434,00 Kč