DRŮBEŽ

Chov drůbeže je v ČR velmi rozšířen, a to jak formou drobného chovu v řádu několika kusů až desítek kusů, tak také velkochovy, kde počty kusů jdou do stovek tisíců, i výše. 

Preparáty na bázi užitečných bakterií jsou stále více rozšířeny ve všech sférách chovu a v praxi potvrzený pozitivní dopad těchto preparátů napomáhá v dalším zkvalitňování chovu drůbeže. 

Hygienizace prostoru

EM se používají na hygienizaci prostor, a to včetně všeho, co je jejich nedílnou součástí - tedy i podestýlky, dále se přidávají do rozvodů vody do pítek, do krmiva a přes springlery se též rozstříkávají na samotnou drůbež (vždy hovoříme o roztoku EM a nechlorované vody). Postřik by měl být důkladný, tedy nejen podlahu (mimo jiné také napomáhá v lepším odstraňování nečistot), ale také veškeré stěny, stropy, rozvody vody, zkrátka vše, co je součástí prostor.

K tomuto účelu doporučujeme použít eMC Stable Cleaner, a to v poměru 1ml eMC Stable Cleaner smísit s 1litrem vody. V případě, že bychom uvažovali v m3, potom je třeba 1litr eMC Stable Cleaner a 1.000 litrů vody. Je třeba pečlivě vystříkat i různé prohlubně, rohy, zákoutí, či spáry.

Dalším krokem před tím, než bude vpuštěna drůbež, je použití FHE (Fermentovaný bylinný extrakt), a to v poměru 150ml FHE smísit s 0,5litrem vody (uvažované množství na m2). V případě 1ha by byl stejný poměr s větším množstvím, konkrétně 1.500 litrů FHE a 5.000 litrů vody. 

Jakmile je navezena nová várka kuřátek, je třeba i nadále aplikovat FHE, a to buď ředěné vodou, nebo i čisté, a to v poměru 0,05 litru FHE/m2. Aplikujte 2-3x týdně. Zvýšenou pozornost je třeba dát na místa, která jsou používána pro vylučování. V případě přítomnosti pilin zřeďte s větším množstvím vody, kvůli vysoké absorbci ze strany pilin. 

Ošetření podestýlky, hnoje:

Je třeba stříkat pravidelně a přidat taktéž i několik složek. Na m3 je třeba 1-2litry FHE, 50-100kg dřevěného uhlí a 25-50kg ZEOBAS, který napomáhá k rychlejší degradaci prvků. Nejprve na hnůj nasypejte ZEOBAS, poté aplikujte FHE a nakonec rozsypejte dřevěné uhlí. Tuto procedůru je třeba provádět alespoň 1xtýdně (FHE). Napomáhá vázat dusík v zemi, zatímco kombinované použití uhlí a EM napomáhá k vytváření trvalého humusu v zemi. 

Ošetření siláže:

Díky využití EM technologie dojde k získání vysokoenergetické a stabilní siláže. K tomuto účelu doporučujeme MK-Multisil, který způsobuje heterofermentační fermentaci, která je stabilnější a hodnota pH klesá rychleji. 

Jako siláž bereme vše, od kukuřičných jader, přes celé zrno, trávu, siláž z jetelových trávníků, apod. Na ošetřeni 1m3 použijte 1 litr MK-Multisil, který rozvnoměrně vpravte do hmoty. 

Ošetření vody: 

Kvalita pitné vody hraje důležitou roli v chovu zvířat. Taktéž výrazně zlepšuje kvalitu vody ve studních a potrubí. 

Aplikace: použijte EM Keramika SWIRL pro potrubí (k poptání) - týkající se tekoucí vody. V případě vodních nádrží, či studní, použijte 2x EM Keramika šedá a 2x EM Keramika 35mm. Umístěte tak, aby byla keramika ponořená v průtoku vody. 

TIP: čím níže umístíte, tím jsou efektivnější. 

Ošetření otevřeného výběhu:

Jelikož jsou části okolo kurníku značně využívány, je třeba celý prostor alespoň 2-3x ročně ošetřit. Doporučujeme použít FHE (Fermentovaný bylinný extrakt), a to v poměru 0,5 litru FHE smísit s 5litry vody/ m2. Napomůže ke zlepšení stavu půdy a její regeneraci. 

Ošetření pitných žlabů:

Ošetření pitných žlabů pro všechny druhy drůbeže před prvním použitím je důležité, protože 
podávání pitné vody uvolňuje usazeniny ve vodovodních potrubích. Proto před prvním použitím ošetřete a vypláchněte pitné žlaby s FHE před použitím drůbeží. 

Smíchejte 0,5 litru FHE s 0,5 litrem vody a aplikujte, nechte působit 4-5 dní a to opakujte 2-3x za sebou. Nakonec pořádně opláchněte vodou. Jedná se o jednorázové ošetření, které by mělo být provedeno 14 dní před použitím drůbeží. 

TIP: doporučujeme nainstalovat filter mezi vodní nádrž a pitné žlaby, který by měl být pravidelně čištěn. Doporučujeme použít naši EM Keramiku šedou

Přísada do pitné vody pro přemísťovaná kuřata všech druhů drůbeže do kurníku je důležitá pro zvýšení chuti k jídlu a je jí FHE (fermentovaný bylinný extrakt), který je přidáván přímo do pitné vody pomocí zásobníku, či dozovacího zařízení. Protože tato aplikace uvolňuje usazeniny, nejdříve vyčistěte pitné žlaby, jak je popsáno výše.

Aplikace: první den vmíchejte 0,3 litru FHE do vody/ 100 kuřat. 

Přísada do pitné vody (s využitím skladovací nádrže) při přemístění mladých slepic do kurníku ve formě FHE, což napomáhá ve zvýšení chutě k jídlu, přidává se přímo do pitné vody a to v poměru 0,1 litru FHE / 100 slepic. 

TIP: doporučujeme nainstalovat filter mezi vodní nádrž a pitné žlaby, který by měl být pravidelně čištěn. Doporučujeme použít naši EM Keramiku šedou.

Stresové situace: toto ošetření doporučujeme jako kůru pro posilnění před stresovými situacemi a ve stresových situacích samotných. Smíchejte 0,3 litru FHE a 0,7 litru vody a v tomto poměru a přimíchávejte po dobu 2 hodin. 

Dále po zbytek dne podávejte v poměru 0,03 - 0,1 litru FHE a 0,9 litru vody. 

TIP: jako alternativa lze použít i 3% TOPDRESS do suchého krmiva. 

Krmení brojlerů suchým jemným krmivem

Pro zvýšení chuti k jídlu je FHE (fermentovaný extrakt z bylin) přidán přímo do krmiva. 0,5% uhlí (suchá podkladová báze) váže amoniak a živiny v kalu, likvidním hnoji nebo pevném hnoji.

Aplikace:  doporučujeme použít FHE (Fermentovaný extrakt z bylin) a to v poměru 10 litrů FHE na každou 1 tunu jemného krmiva, do kterého je pečlivě vmíchán. Z počátku alespoň jednou za dva týdny. V pozdější době doporučujeme použít poměr 5 - 7 litrů FHE na každou 1 tunu krmiva alespoň jednou za dva týdny. 

Krmení brojlerů peletovým krmivem

Pro zvýšení chuti k jídlu je FHE (fermentovaný extrakt z bylin) přidán přímo do krmiva. 0,5% uhlí (suchá podkladová báze) váže amoniak a živiny v kalu, likvidním hnoji nebo pevném hnoji.

Aplikace:  doporučujeme použít FHE (Fermentovaný extrakt z bylin) a to v poměru 10 litrů FHE na každou 1 tunu peletového krmiva, do kterého je pečlivě vmíchán. Z počátku alespoň jednou za dva týdny. V pozdější době doporučujeme použít poměr 5 - 7 litrů FHE na každou 1 tunu krmiva alespoň jednou za dva týdny. 

TIP: Po ochlazení pelet (pod 40 ° C) nastříkejte FHE přímo na tyto, suché pelety. 

Stresové situace:  do peletového krmiva přimíchejte TOPDRESS, a to v poměru 30 kg TOPDRESS na každou 1 tunu krmiva. 

Krmení kuřat, nosnic,  krůt, kachen a hus jemným krmivem 

Pro zvýšení chuti k jídlu je FHE (fermentovaný extrakt z bylin) přidán přímo do krmiva. 0,5% uhlí (suchá podkladová báze) váže amoniak a živiny v kalu, likvidním hnoji nebo pevném hnoji.

Aplikace:  doporučujeme použít FHE (Fermentovaný extrakt z bylin) a to v poměru 7-10 litrů FHE na každou 1 tunu jemného krmiva, do kterého je pečlivě vmíchán. Z počátku alespoň jednou za měsíc po dobu prvních třech měsíců. V pozdější době doporučujeme použít poměr 5 - 7 litrů FHE na každou 1 tunu krmiva alespoň jednou za dva měsíce. 

Stresové situace:  do peletového krmiva přimíchejte TOPDRESS, a to v poměru 30 kg TOPDRESS na každou 1 tunu krmiva. 

Krmení kuřat, nosnic,  krůt, kachen a hus peletovým krmivem 

Pro zvýšení chuti k jídlu je FHE (fermentovaný extrakt z bylin) přidán přímo do krmiva. 0,5% uhlí (suchá podkladová báze) váže amoniak a živiny v kalu, likvidním hnoji nebo pevném hnoji.

Aplikace:  doporučujeme použít FHE (Fermentovaný extrakt z bylin) a to v poměru 7-10 litrů FHE na každou 1 tunu peletového krmiva, do kterého je pečlivě vmíchán. Po ochlazení pelet (pod 40 ° C) nastříkejte FHE přímo na tyto, suché pelety. Z počátku alespoň jednou za tři měsíce. V pozdější době doporučujeme použít poměr 5 - 7 litrů FHE na každou 1 tunu krmiva alespoň jednou za tři měsíce, opět po ochlazení pelet. 

Stresové situace:  do peletového krmiva přimíchejte TOPDRESS, a to v poměru 30 kg TOPDRESS na každou 1 tunu krmiva. 

Krmení kachen a hus obilím 

Chcete-li zvýšit chuť k jídlu, namočte zrnka ve FHE (Extrakt z fermentovaných bylin). Použijte roztok 2ml FHE s 1 litrem vody, namočte zrno nasáknout roztok po dobu 12-24 hodin a poté dejte kachnám, či husám. 

Ve všech výše uvedených případech má používání těchto preparátů pozitivní dopad na rozklad patogenních bakterií, eliminaci zápachu, lepší vstřebávání minerálů a živin, lepší váhový přírůstek. 

FAUNA VITAL 1 LITR

188,00 Kč

FAUNA VITAL 1 LITR

188,00 Kč

FAUNA VITAL 5 LITRŮ

540,00 Kč

FAUNA VITAL 10 LITRŮ

765,00 Kč

FAUNA VITAL 20 LITRŮ

1 430,00 Kč

FAUNA VITAL 20 LITRŮ

1 430,00 Kč

eMC STABLE CLEANER 1 LITR

569,00 Kč

eMC STABLE CLEANER 5 LITRŮ

2 293,00 Kč

eMC STABLE CLEANER 10 LITRŮ

4 253,00 Kč

EM KERAMIKA ŠEDÁ 0,49 KG

1 389,00 Kč

EM KERAMIKA HNĚDÁ 0,33 KG

1 389,00 Kč

EM KERAMIKA ŠEDÁ SWIRL

2 340,00 Kč

EM KERAMICKÝ PRACH 0,4 KG

562,00 Kč

EM KERAMICKÝ PRACH 1 KG

941,00 Kč

EM KERAMICKÝ PRACH 20 KG

9 837,00 Kč

EM CLEAR AKTIV 1 LITR

240,00 Kč

EM CLEAR AKTIV 5 LITRŮ

525,00 Kč

ZEOBAS PRACH 25KG

619,00 Kč

ZEOBAS PRACH 25KG

619,00 Kč

ZEOBAS PRACH ULTRAFINE 10KG

1 010,00 Kč

ZEOBAS PRACH ULTRAFINE 25KG

2 330,00 Kč

BB SOIL 25 litrů

1 181,00 Kč

BB SOIL 25 litrů

1 181,00 Kč