Zatravněné plochy, sportoviště a golfová hřiště

Specifické požadavky kladené na povrch sportovišť (hřiště fotbalová, baseballová, tréninková hřiště pro atletické sporty, atd.) a golfotých hřišť způsobyly doslova revoluci v přístupu k travinám, jejich ošetřování, nárocích na mechanizaci a ekonomických nákladech s tím spojených.

EM mají pozitivní vliv na:

  • kvalitu kořenového systému,
  • zpřístuňují živiny z půdy,
  • zpracovávají dusík z ovzduší,
  • zvyšují odolnost vůči počasí a škůdcům.

Napomáhají však tak k:

  • lepší retenci vody,
  • vytlačení patogenů,
  • lepšímu rozkladu organických látek,
  • izolaci těžších kovů,
  • zatraktivní půdu např. pro žížaly, pakliže je dostatečné podloží, které dále napomáhají zkvalitňovat půdu. 

Jsou velmi vhodné při použití tam, kde jsou zdroje podzemní vody, kde hrozí průsaky, či kde již k průsakům došlo.

Aplikace EM preparátů, díky tomu, že nejsou nijak geneticky modifikované, neznamená však pouze selektivní povzbuzení "chtěných a podporovaných" rostlin, či travin, podporují růst obecně.

Nejsme vzásadě úplně naklonění myšlence používání herbicidů současně s EM, nicméně při dodržené aplikaci a dostatečné časové prodlevě mezi použitím herbicidů a opětovným použitím EM preparátů lze hovořit o boji s plevelem.

Hovoříme-li o travnatých plochách na sportovištích a golfových hřištích, zde je třeba také rozlišovat stupeň zátěže, přístup ke slunci a vlhkosti, sílu podloží, ohrožení fyzickým, či jiným poničením (např. odpaliště, doskočiště, zóna dopadu atletických nářadí).

Ošetřování je taktéž celoroční, nicméně intezivnější a plošné. Zde se opět využívá buď EM, popřípadě i kombinace EM, v případě ohrožení škůdci, či patogeny.

Dětská hřiště

Samostatnou kapitolou je ošetřování a ochrana dětských hřišť. I přesto, že jsou ve většině případů oplocena, přesto dochází k postupné kontaminaci díky potravinovým zbytkům, spadu, vlivem počasí a zanesením (např. kočky, hlodavci, ptactvo, apod.). Zvláště ohrožená jsou v tomto případě pískoviště, která se nepříkrývají a jsou tak snadno dostupná. Taktéž jednotlivé druhy vybavení hřiště (prolézačky, skluzavky, atd.), jsou náchylné na znečištění, a to hlavně od zástupců z říště ptactva.

Jak již bylo výše zmíněno, EM preparáty napomáhají v kolonizaci daného prostředí probiotickými organismy. Jelikož prosazujeme systém komplexního ošetřování, klademe důraz na to, aby byly ošetřovány nejen veškeré vybavení, celá ohrazená plocha a také dvoumetrový pás okolo hrazení zvenčí, abychom vytvořili první nárazníkovou zónu před samotným hřištěm.

EM se v tomto případě aplikují plošně na vše nacházející se v již zmíněném prostranství.

Preparáty se ředí s nechlorovanou vodou a dle frekvence se upraví i četnost aplikace. Aplikované EM poté vytvoří jakýsi bakteriální film, který zabraňuje šíření nežádoucích patogenů, které mají negativní vliv na lidské zdraví. V případě malých dětí je to dvojnásob důležité.

Dojde také zároveň k zlepšení kondice trávníku, je-li přítomen, má pozitivní vliv také na lidskou kůži, preparáty jsou 100% přírodní, nejsou geneticky modifikované, jsou poživatelné a zdraví neškodné.

Vzhledem k ředění s vodou se jedná o 100% ekologickou a přitom ekonomicky přijatelnou variantu ošetřování dětských hřišť.

V případě potřeby bližších informací - např. dávkování, nás neváhejte kontaktovat.

TERRAFERT SOIL 1 litr

453,00 Kč

TERRAFERT SOIL 0,1 litru

157,00 Kč

TERRAFERT SOIL 0,5 litru

351,00 Kč

TERRAFERT SOIL 5 litrů

1 380,00 Kč

TERRAFERT SOIL 10 litrů

3 535,00 Kč

TERRAFERT SOIL 25 litrů

7 875,00 Kč