Lesy, parky, městská zeleň, dětská hřiště a ostatní

EM jsou obecně prospěšné probiotické bakterie, tudíž i jejich přínos v oblasti lesů, stejně tak i parků, městské zeleně, květin a ostatních travnatých ploch je dosud neprávem podceňován.

Díky své schopnosti rozvíjet kořenový systém rostlin a napomáhat stabilizaci mikrobiologického prostředí v půdě, čímž také napomáhat ve zpřístupnění mikro a makro elementů z půdy pro zpracování ve formě živin a minerálů. To dále napomáhá ve vyšší odolnosti rostlin, které tak lépe přečkají zimu. (EM fungují také jako jakási obdoba nemrznoucí směsi, obalují buňky dvoucukrem - trehaloza, který zabraňuje vodě zmrznout a nedojde tak k potrhání buněčné stěny rostliny ostrými krystalky).

Ošetřování je vždy závislé na druzích zeleně, jejím počtu, kvalitě půdy, okolních zdrojích zátěže - znečištění, lokaci z hlediska geografického a také počasí. Každá údržba, pakliže má být provedena správně a v odpovídající kvalitě, je třeba být celoroční, s rozdílnou náročností na čas a materiál.

LESY

V oblasti lesů máme velmi pozitivní výsledky, nedávno opět ověřené. Zde je třeba rozlišovat na ovlivnění stromů v období růstu prvotního (lesní školka) a následného (zbylé období).

Pakliže hovoříme o prvotním růstu, pak některé z druhů (např. Smrk Ztepilý - Picea abies) zaznamenaly při pravidelném používání EM za sledované období nárůst o 80-120%. Strom se také již od počátku stává o mnoho odolnější vůči škůdcům, nepodléhá šokům při přesazování, má lepší vzhled (důležité i u kultivarů). Taktéž jsou stromy lépe schopné odolávat nepřízni počasí (příliš vysoké i nízké teploty, přebytek / nedostatek srážek, vyšší elasticita při větru a při tzv. mokrém sněhu), a jsou ekonomicky i energeticky hodnotnější (více dřevní hmoty ve stejném čase a ve vyšší kvalitě, méně poškození škůdci, tedy méně odpadu).

Aplikace EM  se provádí formou zálivky ke kořenům stromů, či stromků, vždy zředěné nechlorovanou vodou.

V případě hospodářského lesa se používá také tzv. bokashi hníz, která se rovnoměrně zakopou ve stejných vzdálenostech od nejbližších stromů, aby tak tvořila jakousi zásobárnu EM pro postupné rozpouštění. Dobře to funguje např. v sadech.

TERRAFERT SOIL 0,1 litru

157,00 Kč

TERRAFERT SOIL 0,5 litru

351,00 Kč

TERRAFERT SOIL 5 litrů

1 380,00 Kč

TERRAFERT SOIL 10 litrů

3 535,00 Kč

TERRAFERT SOIL 25 litrů

7 875,00 Kč