Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství je jedním z klíčových odvětví, ve kterém efektivní mikroorganismy (dále jen EM) výrazným způsobem napomáhají v ekologickém způsobu odbourávání šíření patogenním bakterií, které emisí plynů způsobují nejen nepříjemný pach, ale také zdraví ohrožující podmínky.

Díky působení EM dochází k vytlačování patogenních bakteríí (tzv. konkurenčí vylučování) a jejich nahrazování probiotickými, efektivními mikroorganismy.

Odpadové hospodářství je z našeho pohledu členěno na několik základních druhů:

ČOV (čistírny odpadních vod), domovní čistírny, stoupačky

Čistírny odpadních vod (děleny dle použití na domovní čistírny, komunální čistírny) jsou jedním z velmi diskutovaných témat. I v této oblasti došlo, díky neustálému vývoji, k posunu technologií a způsobu nakládání s kaly. Dřívější mechanické čistírny byly nahrazeny v současnosti nejvíce používanými bio-mechanickými čistírnami, které kombinují výhody mechanického čistění s výhodami již známých procesů na biologické bázi.

Více podrobností naleznete v sekci ČOV. V této sekci také naleznete více informací k čištění potrubí, kanálů a kanalizace pomocí EM.

Skládky komunálního a organického odpadu, kompostárny

Jelikož je současná civilizace zaměřena čím dál tím více na konzumní způsob života, tvorba komunálního odpadu se každoročně zvyšuje. I přesto, že je cítit zvýšený tlak na třídění odpadů, se kterými se dále pracuje a které se recyklují, stále zůstává poměrně velké procento připadající na smíšený odpad, které se vyvážení na velká úložiště.

Na těchto úložištích (ve většině případů zakládané a spravované státem) jsou sice provedeny základní kroky pro snahu o zamezení styku těchto odpadů s okolním prostředím (např. několikeré izolační vrstvy, systémy odtokových kanálů se zádržnými vanami - nádržemi, jejich upravování - přehrnování, utlačování vrstev, apod.), nicméně nacházejí se na otevřených plochách, kde jsou vystaveny vlivu počasí a nejsou dále ošetřovány, tedy nedochází k zamezení šíření a vlivu patogenních bakterií, které tak mají ideální podmínky pro své množení.

Toto ohrožuje nejen okolní prostřední, ale hlavně obyvatelstvo, které v okolí skládek žije. (jeden z největších problémů je šíření zápachu do okolí, v některých případech i průsaky do podzemních vod, kde může dojít ke kontaminaci studní). Situace okolo skládek organického odpadu a zpracování tohoto odpadu (kompostárny), je o něco příznivější, přesto jsou v současné době metody používané pro rozklad organického odpadu stále ekonomicky poměrně náročné, s absencí výrazného úbytku patogenních bakterií.

Naše zkušenosti s celosvětovým používáním preparátů na bázi EM jsou velmi uspokojující.

Více podrobností naleznete v sekci Skládky, kompostárny.

Lapoly, septiky, suché WC

Lapoly jsou jedním ze stálých problémů pro majitele restaurací, penzionů, hotelů, jídelen a vývařoven. Obecný problém s hromaděním tuků, přebytek patogenních bakterií způsobujících emisi nepříjemných plynů, páchnoucí odpady a nevyhovující hodnoty při kontrole hygieny. I tak to může vypadat, pakliže včas nedojde k nápravě. 

EM velmi efektivně tuky rozkládají, což máme již potvrzené na mnoha příkladech z praxe, od lapolů školních jídelen, přes lapoly v restauracích. (viz sekce reference).

Více podrobnějších informací naleznete v příslušné sekci.  

eMB START 1 LITR

246,00 Kč

eMB START 1 LITR

246,00 Kč

eMB START 5 LITRŮ

877,00 Kč

eMB START 5 LITRŮ

877,00 Kč

eMB START 10 LITRŮ

1 738,00 Kč

eMB START 10 LITRŮ

1 738,00 Kč

eMB START 25 LITRŮ

4 266,00 Kč

eMB START 25 LITRŮ

4 266,00 Kč

BOKASHI SUCHÉ 2 KG

543,00 Kč

BOKASHI SUCHÉ 2 KG

543,00 Kč

BOKASHI SUCHÉ 5 KG

1 233,00 Kč

BOKASHI SUCHÉ 5 KG

1 233,00 Kč

AQUA VITAL 5 LITRŮ

549,00 Kč

AQUA VITAL 5 LITRŮ

549,00 Kč

AQUA VITAL 20 LITRŮ

1 939,00 Kč

AQUA VITAL 20 LITRŮ

1 939,00 Kč

eMB AKTIV 1 litr

155,00 Kč

eMB AKTIV 1 litr

155,00 Kč

eMB AKTIV 5 litrů

472,00 Kč

eMB AKTIV 5 litrů

472,00 Kč

eMB AKTIV 10 litrů

869,00 Kč

eMB AKTIV 10 litrů

869,00 Kč

eMB AKTIV 25 litrů

1 434,00 Kč

eMB AKTIV 25 litrů

1 434,00 Kč

EM AKTIV 10 litrů

665,00 Kč

EM AKTIV 10 litrů

665,00 Kč

EM AKTIV 25 litrů

1 373,00 Kč

EM AKTIV 25 litrů

1 373,00 Kč

EM AKTIV 1 litr

131,00 Kč

EM AKTIV 1 litr

131,00 Kč

EM AKTIV 5 litrů

389,00 Kč

EM AKTIV 5 litrů

389,00 Kč

GREENGOLD 1 litr

986,00 Kč

GREENGOLD 1 litr

986,00 Kč

ROPRO SOIL 3 litry

159,00 Kč

ROPRO SOIL 3 litry

159,00 Kč

ROPRO SOIL 45 litrů

890,00 Kč