PARKY a městská zeleň

Parky pro náš účel dělíme na:

  • ošetřování vzrostlých dřevin (stromy, vyšší okrasné keře, živý plot),
  • ošetřování zakrslých dřevin (menší, až malé dřeviny),
  • travnatých ploch.

Důležitým prvkem je kvalita půdy a zdroje jejího  znečištění.

V parku za hlavní zdroje znečištění jsou považovány zbytky po výsledcích lidské činnosti (zbytky potravin, různé obaly, nedopalky cigaret, atd.) a po (nejen) domácích mazlíčcích (exkrementy). Ve vzácných případech dochází k izolované ekologické havárii.

Ke znečištění dochází také vlivem kvality vzduchu, ta však bývá bez větších výkyvů s minimálním dopadem na dřeviny, či zeleň.

Ošetřování vzrostlých dřevin je lokální (je třeba nepodceňovat i pravidelné prořezávání), tedy formou zálivky, přímo ke kořenům, či v jejich bezprostřední blízkosti, aby se voda s EM preparátem dostala až k těmto kořenům. V případě, že hrozí možnost nějakých onemocnění, či přemnožení cizopasníků, či škůdců, doporučujeme ještě zařadit EM vhodný pro boj s běžnými druhy škůdců, díky eliminaci patogenů (vhodné použít v období květu, či v době zjištění.)

V případě ošekávaných plodů (např. u sadů), se tento preparát aplikuje také v období po odkvětu a tvorbě plodu a dva týdny před jeho sklizní, což napomáhá v prodloužení doby skladování a použitelnosti těchto plodů.

TERRAFERT FOLIAR 1 litr

462,00 Kč

TERRAFERT SOIL 1 litr

453,00 Kč

TERRAFERT SOIL 0,1 litru

157,00 Kč

TERRAFERT SOIL 0,5 litru

351,00 Kč

TERRAFERT SOIL 5 litrů

1 380,00 Kč

TERRAFERT SOIL 10 litrů

3 535,00 Kč

TERRAFERT SOIL 25 litrů

7 875,00 Kč