PRASATA

Při chovu prasat je důležité dodržovat komplexnost ošetření EM. Právě tato komplexnost bude s to zaručit v budoucnosti vyrovnaný chov s rentabilními výsledky.

V čem tato komplexnost spočívá?

Opět se nejedná pouze o přidávání EM do krmiva (šrotu), ale o několik fází.

Hygienizace prostor chovu

Nejprve je třeba provést hygienizaci prostor, ve kterých jsou prasata chována. Toto je společné pro jakékoliv prostory, kde se chovají zvířata (drůbež, prasata, skot, koně, zvěř v zoo, atd.). Napomáhá to v eliminaci nežádoucích patogenních bakterií (salmonely, enterokoků, bakterií coli), snižuje výskyt much, podstatně snižuje zápach.

K tomuto účelu doporučujeme použít eMC Stable Cleaner, a to v poměru 1ml eMC Stable Cleaner smísit s 1litrem vody. V případě, že bychom uvažovali v m3, potom je třeba 1litr eMC Stable Cleaner a 1.000 litrů vody. Je třeba pečlivě vystříkat i různé prohlubně, rohy, zákoutí, či spáry.

Dalším krokem před tím, než bude prostor obsazen prasátky, je použití FHE (Fermentovaný bylinný extrakt), a to v poměru 150ml FHE smísit s 0,5litrem vody (uvažované množství na m2). V případě 1ha by byl stejný poměr s větším množstvím, konkrétně 1.500 litrů FHE a 5.000 litrů vody. 

Jakmile je obsazeno prasátky, je třeba i nadále aplikovat FHE, a to buď ředěné vodou, nebo i čisté, a to v poměru 0,05 litru FHE/m2. Aplikujte 2-3x týdně. Zvýšenou pozornost je třeba dát na místa, která jsou používána pro vylučování. V případě přítomnosti pilin zřeďte s větším množstvím vody, kvůli vysoké absorbci ze strany pilin. 

Ošetření podestýlky, hnoje, močůvky:

V případě ošetření močůvky a tekutého hnoje, doporučujeme použít na m3:  1-2litry FHE, 2-3kg dřevěného uhlí a 30-40kg ZEOBAS, který napomáhá k rychlejší degradaci prvků. Nejprve na hnůj nasypejte ZEOBAS, poté aplikujte FHE a nakonec rozsypejte dřevěné uhlí. Tuto procedůru je třeba provádět alespoň 1xtýdně (FHE). Napomáhá vázat dusík v zemi, zatímco kombinované použití uhlí a EM napomáhá k vytváření trvalého humusu v zemi. 

V případě ošetření samotného hnoje, je třeba stříkat pravidelně a přidat taktéž i několik složek ve větším množství. Na m3 je třeba 1-2litry FHE, 50-100kg dřevěného uhlí a 25-50kg ZEOBAS, který napomáhá k rychlejší degradaci prvků. Nejprve na hnůj nasypejte ZEOBAS, poté aplikujte FHE a nakonec rozsypejte dřevěné uhlí. Ostatní je stejné, jako v případě ošetření močůvky a tekutého hnoje. 

Ošetření siláže:

Díky využití EM technologie dojde k získání vysokoenergetické a stabilní siláže. K tomuto účelu doporučujeme MK-Multisil, který způsobuje heterofermentační fermentaci, která je stabilnější a hodnota pH klesá rychleji. 

Jako siláž bereme vše, od kukuřičných jader, přes celé zrno, trávu, siláž z jetelových trávníků, apod. Na ošetřeni 1m3 použijte 1 litr MK-Multisil, který rozvnoměrně vpravte do hmoty. 

Ošetření vody:

Kvalita pitné vody hraje důležitou roli v chovu zvířat. Taktéž výrazně zlepšuje kvalitu vody ve studních a potrubí. 

Aplikace: použijte EM Keramika SWIRL pro potrubí (k poptání) - týkající se tekoucí vody. V případě vodních nádrží, či studní, použijte 2x EM Keramika šedá a 2x EM Keramika 35mm. Umístěte tak, aby byla keramika ponořená v průtoku vody. 

TIP: čím níže umístíte, tím jsou efektivnější. 

Péče o narozená selata - krmení:

Po hygienizaci přichází péče o právě narozené - o selátka. Jakmile je sele narozené, doporučuje se mu podat 2ml FHE (Fermentovaný bylinný extrakt), a to přímo do rypáčku, napomůže to nastartovat dobrou mikrofloru v žaludku, posílí imunitu. Při podávání železa, doporučujeme podat 3ml FHE, opět přímo do rypáčku. 

V druhé fázi (po odstavení a přechodu na pevné krmivo), doporučujeme vmíchávat do podávaného krmiva TOPDRESS, a to 0,10kg TOPDRESS na každý 1 kg krmiva. (100kg TOPDRESS na každou 1 tunu krmiva)  Pro zajištění nejlepších výsledků doporučujeme přidávat TOPDRESS každý den. 

V další fázi (pevné krmivo), doporučujeme přidávat opět FHE, a to v poměru 0,01litru FHE na 1kg suchého krmiva. Na 1 tunu krmiva doporučujeme použít 7-10 litrů FHE a řádně vmíchat. Podávejte alespoň jednou za 2-3 měsíce. 

V pokračujícím krmení suchými směsi, doporučujeme používat FHE, a to v poměru 0,01litru FHE na 1kg suchého krmiva. Na 1 tunu krmiva doporučujeme použít 5-7 litrů FHE a řádně vmíchat.

TIP:  pro lepší distribuci v trávícím traktu doporučujeme použít i menší množství pšeničných otrum. 

V případě používání nesuchých krmných směsí, doporučujeme používat FHE, a to v poměru 2-3 litry na 1 tunu krmných směsí. Přidávejte alespoň jednou za 2-3 měsíce.

V další fázi krmení nesuchými krmnými směsi, doporučujeme používat FHE v poměru 1-2 litry FHE na 1 tunu krmných směsí, přimícháním do krmné směsi.  

Péče o prasata - krmení:

Při krmení prasat  doporučujeme přidávat FHE (Fermentovaný bylinný extrakt), a to v poměru 0,01litru FHE na 1kg suchého krmiva. Na 1 tunu krmiva doporučujeme použít 7-10 litrů FHE a řádně vmíchat. Podávejte alespoň jednou za 2-3 měsíce. 

V pokračujícím krmení suchými směsi, doporučujeme používat FHE, a to v poměru 0,01litru FHE na 1kg suchého krmiva. Na 1 tunu krmiva doporučujeme použít 5-7 litrů FHE a řádně vmíchat.

TIP:  pro lepší distribuci v trávícím traktu doporučujeme použít i menší množství pšeničných otrum.

V případě používání nesuchých krmných směsí, doporučujeme používat FHE, a to v poměru 2-3 litry FHE na 1 tunu krmných směsí. Přidávejte alespoň jednou za 2-3 měsíce.

V další fázi krmení nesuchými krmnými směsi, doporučujeme používat FHE v poměru 1-2 litry FHE na 1 tunu krmných směsí, přimícháním do krmné směsi.  

Stresové situace:  v těchto situacích (převozy, přesun do chlívku, apod.), doporučujeme používat buď FHE, či TOPDRESS. V případě nesuchých krmných směsí vmíchejte 5 litrů FHE / 1 tunu směsi, v případě suchých krmných směsí vmíchejte 20 kg TOPDRESS / 1 tunu krmiva. 

Krmení chovných prasnic:

Při krmení chovných prasnic doporučujeme přidávat FHE (Fermentovaný bylinný extrakt), a to v poměru 0,01litru FHE na 1kg suchého krmiva. Na 1 tunu krmiva doporučujeme použít 7-10 litrů FHE a řádně vmíchat. Podávejte alespoň jednou za 2-3 měsíce. 

V pokračujícím krmení suchými směsi, doporučujeme používat FHE, a to v poměru 0,01litru FHE na 1kg suchého krmiva. Na 1 tunu krmiva doporučujeme použít 5-7 litrů FHE a řádně vmíchat.

TIP:  pro lepší distribuci v trávícím traktu doporučujeme použít i menší množství pšeničných otrum.

V případě používání nesuchých krmných směsí, doporučujeme používat FHE, a to v poměru 2-3 litry FHE na 1 tunu krmných směsí. Přidávejte alespoň jednou za 2-3 měsíce.

V další fázi krmení nesuchými krmnými směsi, doporučujeme používat FHE v poměru 1-2 litry FHE na 1 tunu krmných směsí, přimícháním do krmné směsi.  

Stresové situace:  v těchto situacích (hlavně porody, přesuny, apod.), doporučujeme používat FHE, a to v množstsví 0,25 litru FHE / 1 prasnici. Podávejte od 5 dní před porodem, až 3 dny po porodu. V případě suchých směsí podávejte stejné množství TOPDRESS, a to jednou denně ve stejných časech a termínech. 

FAUNA VITAL 1 LITR

188,00 Kč

FAUNA VITAL 1 LITR

188,00 Kč

FAUNA VITAL 5 LITRŮ

540,00 Kč

FAUNA VITAL 10 LITRŮ

765,00 Kč

FAUNA VITAL 20 LITRŮ

1 430,00 Kč

FAUNA VITAL 20 LITRŮ

1 430,00 Kč

eMC STABLE CLEANER 1 LITR

569,00 Kč

eMC STABLE CLEANER 5 LITRŮ

2 293,00 Kč

eMC STABLE CLEANER 10 LITRŮ

4 253,00 Kč

EM KERAMIKA ŠEDÁ 0,49 KG

1 389,00 Kč

EM KERAMIKA HNĚDÁ 0,33 KG

1 389,00 Kč

EM KERAMIKA ŠEDÁ SWIRL

2 340,00 Kč

EM KERAMICKÝ PRACH 0,4 KG

562,00 Kč

EM KERAMICKÝ PRACH 1 KG

941,00 Kč

EM KERAMICKÝ PRACH 20 KG

9 837,00 Kč

EM CLEAR AKTIV 1 LITR

240,00 Kč

EM CLEAR AKTIV 10 LITRŮ

948,00 Kč

MK MULTISIL 25 LITRŮ

1 384,00 Kč

MK MULTISIL 25 LITRŮ

1 384,00 Kč

ZEOBAS PRACH 10KG

309,00 Kč

ZEOBAS PRACH 10KG

309,00 Kč

ZEOBAS PRACH ULTRAFINE 10KG

1 010,00 Kč

ZEOBAS PRACH ULTRAFINE 25KG

2 330,00 Kč