Rostlinná produkce

Ošetření semen a přirozená ochrana:

Ošetření semen snižuje dobu klíčivosti, zvyšuje klíčivost a způsobuje rovnoměrný růst semen. Na povrchu semen vytváří lepší prostředí.

Aplikace:  na ošetření 1 kg semen smíchejte 7,5 ml BB SOIL, 0,01 kg ZEOBAS SOFT a 7,5 ml vody. Roztok smíchejte se semeny a poté přidejte ZEOBAS SOFT, dokud semena znovu neplavou. 

Ošetření sazenic:

Ošetření sazenic aktivuje životnost půdy, posiluje tvorbu kořenů a zvyšuje odolnost rostlin.

Aplikace: na ošetření 1 hektaru smíchejte 20 litrů BB SOIL, 1,5 litru TERRAFERT SOIL, 1,5 litru MK5, 0,3 kg ZEOBAS SOFT a 30 litrů vody. 

Při jedné operaci se semena stříkají/postříkají rozprašovacím roztokem. Zaseté a postřikované řádky jsou pak utěsněny.

Posílení rostlin pomocí postřiku na list:

Cílené posílení v počáteční fázi růstu listů poskytuje optimální základ pro zvýšení výnosu, kvality sklizně a vodní rovnováhu.

Aplikace:  na ošetření 1 hektaru smíchejte 3 litry BB FOLIAR  a 3 kg BB MULTICAL s nezbytným množstvím vody a postříkejte list. V době vysokého výskytu infekcí, přidejte ještě 1,5 litru MK5 a 1,5 litru TERRAFERT FOLIAR

Frekvence aplikace: nejpozději aplikovat v době, kdy rostlina dosáhne 2-4  listu od začátku období růstu, či před očekávanými chorobami, v intervalech 10-14 dní (tedy 3-5x v průběhu kultivace). Neaplikujte v době přímého slunečního svitu, tedy ideálně navečer, či po ránu. 

Práce se zbytky plodin, zeleným hnojem a zemědělskými hnojivy:

Aplikace: na 1 hektar je třeba smíchat 50 litrů BB SOIL s 200 litry vody a pokropit posklizňové zbytky, zbytky slámy, atd. a okamžitě zapravit. Nedoporučujeme aplikovat v době přímého slunečního svitu, výrazně tím snížíte účinky preparátů. 

Ošetření posklizňových zbytků:

aby se předešlo nežádoucím rozkladným procesům, doporučujeme buď stříkat, či použít přímo s tekutým hnojem, což nejen zabraňuje rozkladným procesům, ale i výrazně urychlí přeměnu posklizňových zbytků na humus. 

Aplikace: na 1 hektar je třeba smíchat 50 litrů BB SOIL s 200 litry vody a pokropit posklizňové zbytky, zbytky slámy, atd. a okamžitě zapravit. Nedoporučujeme aplikovat v době přímého slunečního svitu, výrazně tím snížíte účinky preparátů. 

Zpracování zeleného hnoje k podpoře rozkladu organických látek:

Rozstřikování před zpracováním/sečením pomáhá přeměně organických látek a zabraňuje procesům rozkladu v půdě.

Aplikace: na ošetření 1 hektaru smíchejte 50 litrů BB SOIL s 250-500 litry vody, postříkejte celou plochu a zapracujte buď kultivátorem, či diskováním, do půdy. 

TIP: alternativně lze použít k 50 litrům BB SOIL / ha i tekutý hnůj, či kal. 

Přidáním Bokashi nebo pevného hnojiva pro hnojení:

Stříkání vytváří stabilnější prostředí rychleji a podporuje přeměnu organických sloučenin na humus.

Krok č.1 - Hnojení s Bokashi

Aplikace: při aplikaci na 1 hektar doporučujeme smíchat 3 - 20 tun Bokashi s 1-2 tunami ZEOBAS. Množství Bokashi je závislé na dosažitelném materiálu, kondici půdy a nutričních potřebách kultivace. Vhodné použít právě se ZEOBAS.

Krok č.2 - Zavlažování pomocí organického hnojiva

Aplikace: při aplikaci na 1 hektar doporučujeme smíchat  BB SOIL  s vodou a nastříkat přes vysazený organický materiál. Pak zapracujte do hloubky cca. 5-10 cm pomocí kultivátoru, kotoučové brány nebo pluhu. Četnost je v závislosti na rotaci plodin, jednou nebo dvakrát ročně po sklizni nebo před osetím. Pro neutralizaci hodnoty pH použijte Bokashi 1-2 týdny před osetím / výsadbou.

Bokashi a zálivka podporují klíčení. To lze mechanicky zpracovat před osetím / výsadbou. Přesné pokyny pro výrobu Bokashi (kompost EM) naleznete zde.

Hnojení kaly nebo tekutým hnojem pro zlepšení půdy:

Kal ošetřený technologií EM obsahuje podstatně méně příměsí a vypouští méně živin do ovzduší. Přidaný BB SOIL aktivuje organismy v půdě.

Aplikace: při aplikaci na 1 hektar smíchejte 50 litrů BB SOIL s kaly, či tekutým hnojem (krátce před aplikací).  

TIP: V kombinaci s dřevěným uhlím toto použití snižuje erozi živin.

Ošetření osiva a listů pro posílení řepky olejky:

Ošetření přes listy vytváří optimální podmínky pro přezimování, zlepšuje vodní rovnováhu a zajišťuje silnější vývoj kořenů a kořenové koruny. 

Aplikace:  na ošetření 1 kg semen smíchejte 7,5 ml BB SOIL, 0,01 kg ZEOBAS SOFT a 7,5 ml vody. Roztok smíchejte se semeny a poté přidejte ZEOBAS SOFT, dokud semena znovu neplavou. 

Posílení rostlin pomocí postřiku na list:

Cílené posílení v počáteční fázi růstu listů poskytuje optimální základ pro zvýšení výnosu, kvality sklizně a vodní rovnováhu.

Aplikace:  na ošetření 1 hektaru smíchejte 3 litry BB FOLIAR  a 3 kg BB MULTICAL s nezbytným množstvím vody a postříkejte list. V době vysokého výskytu infekcí, přidejte ještě 1,5 litru MK5 a 1,5 litru TERRAFERT FOLIAR

Frekvence aplikace: jedenkrát na podzim, na jaře 2x v intervalech 10-14 dní. Neaplikujte v době přímého slunečního svitu, tedy ideálně navečer, či po ránu. 

Ošetření osiva a listů pro posílení zimního obilí:

Ošetření přes listy vytváří optimální podmínky pro přezimování, zlepšuje vodní rovnováhu, obsah bílkovin a zvyšuje přirozenou rezistenci proti tlaku ze strany chorob a zajišťuje silnější vývoj kořenů a kořenové koruny. 

Aplikace:  na ošetření 1 kg semen smíchejte 7,5 ml BB SOIL, 0,01 kg ZEOBAS SOFT a 7,5 ml vody. Roztok smíchejte se semeny a poté přidejte ZEOBAS SOFT, dokud semena znovu neplavou. 

Posílení rostlin pomocí postřiku na list:

Cílené posílení v počáteční fázi růstu listů poskytuje optimální základ pro zvýšení výnosu, kvality sklizně a vodní rovnováhu.

Aplikace:  na ošetření 1 hektaru smíchejte 3 litry BB FOLIAR  a 3 kg BB MULTICAL s nezbytným množstvím vody a postříkejte list. V době vysokého výskytu infekcí, přidejte ještě 1,5 litru MK5 a 1,5 litru TERRAFERT FOLIAR

Frekvence aplikace: jedenkrát na podzim, na jaře 2x v intervalech 10-14 dní. Neaplikujte v době přímého slunečního svitu, tedy ideálně navečer, či po ránu. 

Ošetření osiva a listů pro posílení letního obilí:

Ošetření přes list zvyšuje přirozenou odolnost rostlin a tím snižuje tlak ze strany možných chorob a zajišťuje silnější vývoj kořenů a kořenové koruny. 

Aplikace:   smíchejte 7,5 ml BB SOIL, 0,01 kg ZEOBAS SOFT a 7,5 ml vody. Roztok smíchejte se semeny v poměru 1:1 a poté přidejte ZEOBAS SOFT, dokud semena znovu neplavou. 

Posílení rostlin pomocí postřiku na list:

Cílené posílení v počáteční fázi růstu listů poskytuje optimální základ pro zvýšení výnosu, kvality sklizně a vodní rovnováhu.

Aplikace:  na ošetření 1 hektaru smíchejte 3 litry BB FOLIAR  a 3 kg BB MULTICAL s nezbytným množstvím vody a postříkejte list. V době vysokého výskytu infekcí, přidejte ještě 1,5 litru MK5 a 1,5 litru TERRAFERT FOLIAR

Frekvence aplikace: na jaře 3x v intervalech 10-14 dní. Neaplikujte v době přímého slunečního svitu, tedy ideálně navečer, či po ránu. 

Dezinfekce a ošetření listů pro posílení brambor:

Ošetření vede k rovnoměrnějšímu vývoji hlíz, zabraňuje rozkladu mateřských hlíz a způsobuje, že rostlina je méně citlivá na pozdní plísně.

Aplikace pro dezinfekci: na 1 hektar smíchejte 50 litrů BB SOIL, 3-5 kg ZEOBAS SOFT a 50 litrů vody. Postříkejte v silu pomocí zavlažovacího potrubí, či stříkejte pomocí automatického dezinfekčního zařízení během vysazování

Posílení brambor pomocí postřiku na list:

Cílené posílení v počáteční fázi růstu listů poskytuje optimální základ pro zvýšení výnosu, kvality sklizně a vodní rovnováhu.

Aplikace:  na ošetření 1 hektaru smíchejte 3 litry BB FOLIAR  a 3 kg BB MULTICAL s nezbytným množstvím vody a postříkejte list. V době vysokého výskytu infekcí, přidejte ještě 1,5 litru MK5 a 1,5 litru TERRAFERT FOLIAR

Frekvence aplikace: na jaře 3x v intervalech 7-10 dní, popřípadě 4x v době největšího tlaku ze strany napadení chorobami. Neaplikujte v době přímého slunečního svitu, tedy ideálně navečer, či po ránu. 

Ošetření osiva a listů pro posílení cukrové řepy:

Ošetření přes list zajišťuje zdravější a vitálnější rostliny a činí je méně náchylné na typické choroby cukrové řepy.  

Aplikace:   smíchejte 7,5 ml BB SOIL, 0,01 kg ZEOBAS SOFT a 7,5 ml vody. Roztok smíchejte se semeny v poměru 1:1 a poté přidejte ZEOBAS SOFT, dokud semena znovu neplavou. 

Posílení cukrové řepy pomocí postřiku na list:

Cílené posílení v počáteční fázi růstu listů poskytuje optimální základ pro zvýšení výnosu, kvality sklizně a vodní rovnováhu.

Aplikace:  na ošetření 1 hektaru smíchejte 3 litry BB FOLIAR  a 3 kg BB MULTICAL s nezbytným množstvím vody a postříkejte list. 

Frekvence aplikace: na jaře 3x v intervalech 7-10 dní, popřípadě 4x v době největšího tlaku ze strany napadení chorobami. Neaplikujte v době přímého slunečního svitu, tedy ideálně navečer, či po ránu. 

Dezinfekce a ošetření listů pro posílení kukuřice:

Ošetření vede k rovnoměrnějšímu a zdravějšímu růstu a zlepšuje rovnováhu vody. Taktéž zvyšuje obsah škrobu a výkrmovou hodnotu. 

Aplikace pro dezinfekci: na 1 hektar smíchejte 200 ml  BB SOIL a 200 ml vody. Postříkejte v silu pomocí zavlažovacího potrubí, či stříkejte pomocí automatického dezinfekčního zařízení během vysazování

Posílení kukuřice pomocí postřiku na list:

Cílené posílení v počáteční fázi růstu listů poskytuje optimální základ pro zvýšení výnosu, kvality sklizně a vodní rovnováhu.

Aplikace:  na ošetření 1 hektaru smíchejte 3 litry BB FOLIAR  a 3 kg BB MULTICAL s nezbytným množstvím vody a postříkejte list.  

Frekvence aplikace: na jaře 3x v intervalech 7-10 dní, popřípadě 4x v době největšího tlaku ze strany napadení chorobami. Neaplikujte v době přímého slunečního svitu, tedy ideálně navečer, či po ránu. 

Ošetření osiva a listů pro posílení sojového bobu:

Silnější vývoj kořenů s hustým větvením podporuje rychlý a silný růst, zvýšenou rezistenci vůči běžným chorobám a zvyšuje krmnou hodnotu.   

Aplikace:  na ošetření 1 kg semen smíchejte 7,5 ml BB SOIL, 0,01 kg ZEOBAS SOFT a 7,5 ml vody. Roztok smíchejte se semeny a poté přidejte ZEOBAS SOFT, dokud semena znovu neplavou. 

Posílení sojového bobu pomocí postřiku na list:

Cílené posílení v počáteční fázi růstu listů poskytuje optimální základ pro zvýšení výnosu, kvality sklizně a vodní rovnováhu.

Aplikace:  na ošetření 1 hektaru smíchejte 3 litry BB FOLIAR  a 3 kg BB MULTICAL s nezbytným množstvím vody a postříkejte list. 

Frekvence aplikace: první ošetření při 4-6 listu, na jaře 3x v intervalech 7-10 dní, popřípadě 4x v době vysokého výskytu chorob. Neaplikujte v době přímého slunečního svitu, tedy ideálně navečer, či po ránu. 

Ošetření osiva a listů pro posílení slunečnice:

Silnější vývoj kořenů s hustým větvením podporuje rychlý a silný růst, zvýšenou rezistenci vůči běžným chorobám a zvyšuje obsah oleje a balanci vody.    

Aplikace:  na ošetření 1 kg semen smíchejte 7,5 ml BB SOIL, 0,01 kg ZEOBAS SOFT a 7,5 ml vody. Roztok smíchejte se semeny a poté přidejte ZEOBAS SOFT, dokud semena znovu neplavou. 

Posílení slunečnice pomocí postřiku na list:

Cílené posílení v počáteční fázi růstu listů poskytuje optimální základ pro zvýšení výnosu, kvality sklizně, obsahu oleje a balanci vody.

Aplikace:  na ošetření 1 hektaru smíchejte 3 litry BB FOLIAR  a 3 kg BB MULTICAL s nezbytným množstvím vody a postříkejte list. 

Frekvence aplikace: první ošetření při 2 listu, na jaře 3x v intervalech 7-10 dní, popřípadě 4x v době vysokého výskytu chorob. Neaplikujte v době přímého slunečního svitu, tedy ideálně navečer, či po ránu. 

Ošetření osiva a listů pro posílení dýní:

Silnější vývoj kořenů s hustým větvením podporuje rychlý a silný růst, zvýšenou rezistenci vůči běžným chorobám a zvyšuje obsah oleje a balanci vody.    

Aplikace:  na ošetření 1 kg semen smíchejte 7,5 ml BB SOIL, 0,01 kg ZEOBAS SOFT a 7,5 ml vody. Roztok smíchejte se semeny a poté přidejte ZEOBAS SOFT, dokud semena znovu neplavou. 

Posílení dýní pomocí postřiku na list:

Cílené posílení v počáteční fázi růstu listů poskytuje optimální základ pro zvýšení výnosu, kvality sklizně, obsahu oleje a balanci vody.

Aplikace:  na ošetření 1 hektaru smíchejte 3 litry BB FOLIAR  a 3 kg BB MULTICAL s nezbytným množstvím vody a postříkejte list. 

Frekvence aplikace: první ošetření při 2-3 listu, na jaře 3x v intervalech 7-10 dní, popřípadě 4x v době vysokého výskytu chorob. Neaplikujte v době přímého slunečního svitu, tedy ideálně navečer, či po ránu. 

Pro další dotazy nás neváhejte kontaktovat na: emprobiotika@gmail.com

FAUNA VITAL 1 LITR

188,00 Kč

FAUNA VITAL 1 LITR

188,00 Kč

FAUNA VITAL 5 LITRŮ

540,00 Kč

FAUNA VITAL 10 LITRŮ

765,00 Kč

FAUNA VITAL 20 LITRŮ

1 430,00 Kč

FAUNA VITAL 20 LITRŮ

1 430,00 Kč

eMB START 1 LITR

246,00 Kč

eMB START 1 LITR

246,00 Kč

eMB START 5 LITRŮ

877,00 Kč

eMB START 5 LITRŮ

877,00 Kč

eMB START 10 LITRŮ

1 738,00 Kč

eMB START 10 LITRŮ

1 738,00 Kč

eMB START 25 LITRŮ

4 266,00 Kč

eMB START 25 LITRŮ

4 266,00 Kč

eMC STABLE CLEANER 1 LITR

569,00 Kč

eMC STABLE CLEANER 5 LITRŮ

2 293,00 Kč

eMC STABLE CLEANER 10 LITRŮ

4 253,00 Kč

EM KERAMIKA ŠEDÁ 0,49 KG

1 099,00 Kč

EM KERAMIKA HNĚDÁ 0,33 KG

1 099,00 Kč

EM KERAMIKA ŠEDÁ SWIRL

2 340,00 Kč

EM KERAMICKÝ PRACH 0,4 KG

562,00 Kč

EM KERAMICKÝ PRACH 1 KG

941,00 Kč

EM KERAMICKÝ PRACH 20 KG

9 837,00 Kč

EM CLEAR AKTIV 1 LITR

240,00 Kč

EM CLEAR AKTIV 5 LITRŮ

525,00 Kč

ZEOBAS PRACH 10KG

309,00 Kč

ZEOBAS PRACH 10KG

309,00 Kč

ZEOBAS PRACH 25KG

619,00 Kč

ZEOBAS PRACH 25KG

619,00 Kč

ZEOBAS PRACH ULTRAFINE 10KG

1 010,00 Kč

ZEOBAS PRACH ULTRAFINE 25KG

2 330,00 Kč

BOKASHI SUCHÉ 0,6 KG

195,00 Kč

BOKASHI SUCHÉ 2 KG

637,00 Kč

BOKASHI SUCHÉ 2 KG

637,00 Kč

BOKASHI SUCHÉ 5 KG

1 435,00 Kč

BOKASHI SUCHÉ 5 KG

1 435,00 Kč

BB SET

1 510,50 Kč

BB SET

1 510,50 Kč

eMC CARPET CLEANER

433,00 Kč

eMC CARPET CLEANER

433,00 Kč

EM KERAMIKA RŮŽOVÁ

1 055,30 Kč

EM KERAMIKA RŮŽOVÁ

1 055,30 Kč

EM BEE CERAMIC DISK

896,90 Kč

EM BEE CERAMIC DISK

896,90 Kč

BOKASHI - KONTROLA KALU

188,10 Kč

GOLDEN SOIL

267,10 Kč

GOLDEN SOIL

267,10 Kč

GREENGOLD

842,80 Kč

GREENGOLD

842,80 Kč

BB FOLIAR

620,50 Kč

BB FOLIAR

620,50 Kč

TERRAFERT SOIL

405,70 Kč

TERRAFERT SOIL

405,70 Kč

TERRAFERT FOLIAR

413,10 Kč

TERRAFERT FOLIAR

413,10 Kč

BIO - LIT PRACH SOFT

1 054,00 Kč

BIO - LIT PRACH SOFT

1 054,00 Kč

MK 5

491,20 Kč

MK 5

491,20 Kč

eMC POWER CLEANER

930,10 Kč

eMC POWER CLEANER

930,10 Kč

eMB AKTIV

127,10 Kč

eMB AKTIV

127,10 Kč

mOLNASA SYROVÁTKA

255,80 Kč

mOLNASA SYROVÁTKA

255,80 Kč

ROPRO SOIL

117,40 Kč

ROPRO SOIL

117,40 Kč

BB SOIL

1 181,00 Kč

BB SOIL

1 181,00 Kč

BB MULTICAL

1 246,60 Kč

BB MULTICAL

1 246,60 Kč

ORGANIC BOKASHI TERRA

1 614,00 Kč

ORGANIC BOKASHI TERRA

1 614,00 Kč

FPE EXTRAKT

360,90 Kč

FPE EXTRAKT

360,90 Kč

eMC CLEANER SELECTION KIT

563,30 Kč

eMC KITCHEN CLEANER

565,10 Kč

eMC FRESH UNIVERSAL SPRAY

325,30 Kč

eMC FRESH INTERIER SPRAY

325,30 Kč

EM CLEAR KONCENTRÁT

763,30 Kč

EM AKTIV

665,00 Kč

EM AKTIV

665,00 Kč