Rostlinná produkce

Ošetření semen a přirozená ochrana:

Ošetření semen snižuje dobu klíčivosti, zvyšuje klíčivost a způsobuje rovnoměrný růst semen. Na povrchu semen vytváří lepší prostředí.

Aplikace:  na ošetření 1 kg semen smíchejte 7,5 ml BB SOIL, 0,01 kg ZEOBAS SOFT a 7,5 ml vody. Roztok smíchejte se semeny a poté přidejte ZEOBAS SOFT, dokud semena znovu neplavou. 

Ošetření sazenic:

Ošetření sazenic aktivuje životnost půdy, posiluje tvorbu kořenů a zvyšuje odolnost rostlin.

Aplikace: na ošetření 1 hektaru smíchejte 20 litrů BB SOIL, 1,5 litru TERRAFERT SOIL, 1,5 litru MK5, 0,3 kg ZEOBAS SOFT a 30 litrů vody. 

Při jedné operaci se semena stříkají/postříkají rozprašovacím roztokem. Zaseté a postřikované řádky jsou pak utěsněny.

Posílení rostlin pomocí postřiku na list:

Cílené posílení v počáteční fázi růstu listů poskytuje optimální základ pro zvýšení výnosu, kvality sklizně a vodní rovnováhu.

Aplikace:  na ošetření 1 hektaru smíchejte 3 litry BB FOLIAR  a 3 kg BB MULTICAL s nezbytným množstvím vody a postříkejte list. V době vysokého výskytu infekcí, přidejte ještě 1,5 litru MK5 a 1,5 litru TERRAFERT FOLIAR

Frekvence aplikace: nejpozději aplikovat v době, kdy rostlina dosáhne 2-4  listu od začátku období růstu, či před očekávanými chorobami, v intervalech 10-14 dní (tedy 3-5x v průběhu kultivace). Neaplikujte v době přímého slunečního svitu, tedy ideálně navečer, či po ránu. 

Práce se zbytky plodin, zeleným hnojem a zemědělskými hnojivy:

Aplikace: na 1 hektar je třeba smíchat 50 litrů BB SOIL s 200 litry vody a pokropit posklizňové zbytky, zbytky slámy, atd. a okamžitě zapravit. Nedoporučujeme aplikovat v době přímého slunečního svitu, výrazně tím snížíte účinky preparátů. 

Ošetření posklizňových zbytků:

aby se předešlo nežádoucím rozkladným procesům, doporučujeme buď stříkat, či použít přímo s tekutým hnojem, což nejen zabraňuje rozkladným procesům, ale i výrazně urychlí přeměnu posklizňových zbytků na humus. 

Aplikace: na 1 hektar je třeba smíchat 50 litrů BB SOIL s 200 litry vody a pokropit posklizňové zbytky, zbytky slámy, atd. a okamžitě zapravit. Nedoporučujeme aplikovat v době přímého slunečního svitu, výrazně tím snížíte účinky preparátů. 

Zpracování zeleného hnoje k podpoře rozkladu organických látek:

Rozstřikování před zpracováním/sečením pomáhá přeměně organických látek a zabraňuje procesům rozkladu v půdě.

Aplikace: na ošetření 1 hektaru smíchejte 50 litrů BB SOIL s 250-500 litry vody, postříkejte celou plochu a zapracujte buď kultivátorem, či diskováním, do půdy. 

TIP: alternativně lze použít k 50 litrům BB SOIL / ha i tekutý hnůj, či kal. 

Přidáním Bokashi nebo pevného hnojiva pro hnojení:

Stříkání vytváří stabilnější prostředí rychleji a podporuje přeměnu organických sloučenin na humus.

Krok č.1 - Hnojení s Bokashi

Aplikace: při aplikaci na 1 hektar doporučujeme smíchat 3 - 20 tun Bokashi s 1-2 tunami ZEOBAS. Množství Bokashi je závislé na dosažitelném materiálu, kondici půdy a nutričních potřebách kultivace. Vhodné použít právě se ZEOBAS.

Krok č.2 - Zavlažování pomocí organického hnojiva

Aplikace: při aplikaci na 1 hektar doporučujeme smíchat  BB SOIL  s vodou a nastříkat přes vysazený organický materiál. Pak zapracujte do hloubky cca. 5-10 cm pomocí kultivátoru, kotoučové brány nebo pluhu. Četnost je v závislosti na rotaci plodin, jednou nebo dvakrát ročně po sklizni nebo před osetím. Pro neutralizaci hodnoty pH použijte Bokashi 1-2 týdny před osetím / výsadbou.

Bokashi a zálivka podporují klíčení. To lze mechanicky zpracovat před osetím / výsadbou. Přesné pokyny pro výrobu Bokashi (kompost EM) naleznete zde.

Hnojení kaly nebo tekutým hnojem pro zlepšení půdy:

Kal ošetřený technologií EM obsahuje podstatně méně příměsí a vypouští méně živin do ovzduší. Přidaný BB SOIL aktivuje organismy v půdě.

Aplikace: při aplikaci na 1 hektar smíchejte 50 litrů BB SOIL s kaly, či tekutým hnojem (krátce před aplikací).  

TIP: V kombinaci s dřevěným uhlím toto použití snižuje erozi živin.

Ošetření osiva a listů pro posílení řepky olejky:

Ošetření přes listy vytváří optimální podmínky pro přezimování, zlepšuje vodní rovnováhu a zajišťuje silnější vývoj kořenů a kořenové koruny. 

Aplikace:  na ošetření 1 kg semen smíchejte 7,5 ml BB SOIL, 0,01 kg ZEOBAS SOFT a 7,5 ml vody. Roztok smíchejte se semeny a poté přidejte ZEOBAS SOFT, dokud semena znovu neplavou. 

Posílení rostlin pomocí postřiku na list:

Cílené posílení v počáteční fázi růstu listů poskytuje optimální základ pro zvýšení výnosu, kvality sklizně a vodní rovnováhu.

Aplikace:  na ošetření 1 hektaru smíchejte 3 litry BB FOLIAR  a 3 kg BB MULTICAL s nezbytným množstvím vody a postříkejte list. V době vysokého výskytu infekcí, přidejte ještě 1,5 litru MK5 a 1,5 litru TERRAFERT FOLIAR

Frekvence aplikace: jedenkrát na podzim, na jaře 2x v intervalech 10-14 dní. Neaplikujte v době přímého slunečního svitu, tedy ideálně navečer, či po ránu. 

Ošetření osiva a listů pro posílení zimního obilí:

Ošetření přes listy vytváří optimální podmínky pro přezimování, zlepšuje vodní rovnováhu, obsah bílkovin a zvyšuje přirozenou rezistenci proti tlaku ze strany chorob a zajišťuje silnější vývoj kořenů a kořenové koruny. 

Aplikace:  na ošetření 1 kg semen smíchejte 7,5 ml BB SOIL, 0,01 kg ZEOBAS SOFT a 7,5 ml vody. Roztok smíchejte se semeny a poté přidejte ZEOBAS SOFT, dokud semena znovu neplavou. 

Posílení rostlin pomocí postřiku na list:

Cílené posílení v počáteční fázi růstu listů poskytuje optimální základ pro zvýšení výnosu, kvality sklizně a vodní rovnováhu.

Aplikace:  na ošetření 1 hektaru smíchejte 3 litry BB FOLIAR  a 3 kg BB MULTICAL s nezbytným množstvím vody a postříkejte list. V době vysokého výskytu infekcí, přidejte ještě 1,5 litru MK5 a 1,5 litru TERRAFERT FOLIAR

Frekvence aplikace: jedenkrát na podzim, na jaře 2x v intervalech 10-14 dní. Neaplikujte v době přímého slunečního svitu, tedy ideálně navečer, či po ránu. 

Ošetření osiva a listů pro posílení letního obilí:

Ošetření přes list zvyšuje přirozenou odolnost rostlin a tím snižuje tlak ze strany možných chorob a zajišťuje silnější vývoj kořenů a kořenové koruny. 

Aplikace:   smíchejte 7,5 ml BB SOIL, 0,01 kg ZEOBAS SOFT a 7,5 ml vody. Roztok smíchejte se semeny v poměru 1:1 a poté přidejte ZEOBAS SOFT, dokud semena znovu neplavou. 

Posílení rostlin pomocí postřiku na list:

Cílené posílení v počáteční fázi růstu listů poskytuje optimální základ pro zvýšení výnosu, kvality sklizně a vodní rovnováhu.

Aplikace:  na ošetření 1 hektaru smíchejte 3 litry BB FOLIAR  a 3 kg BB MULTICAL s nezbytným množstvím vody a postříkejte list. V době vysokého výskytu infekcí, přidejte ještě 1,5 litru MK5 a 1,5 litru TERRAFERT FOLIAR

Frekvence aplikace: na jaře 3x v intervalech 10-14 dní. Neaplikujte v době přímého slunečního svitu, tedy ideálně navečer, či po ránu. 

Dezinfekce a ošetření listů pro posílení brambor:

Ošetření vede k rovnoměrnějšímu vývoji hlíz, zabraňuje rozkladu mateřských hlíz a způsobuje, že rostlina je méně citlivá na pozdní plísně.

Aplikace pro dezinfekci: na 1 hektar smíchejte 50 litrů BB SOIL, 3-5 kg ZEOBAS SOFT a 50 litrů vody. Postříkejte v silu pomocí zavlažovacího potrubí, či stříkejte pomocí automatického dezinfekčního zařízení během vysazování

Posílení brambor pomocí postřiku na list:

Cílené posílení v počáteční fázi růstu listů poskytuje optimální základ pro zvýšení výnosu, kvality sklizně a vodní rovnováhu.

Aplikace:  na ošetření 1 hektaru smíchejte 3 litry BB FOLIAR  a 3 kg BB MULTICAL s nezbytným množstvím vody a postříkejte list. V době vysokého výskytu infekcí, přidejte ještě 1,5 litru MK5 a 1,5 litru TERRAFERT FOLIAR

Frekvence aplikace: na jaře 3x v intervalech 7-10 dní, popřípadě 4x v době největšího tlaku ze strany napadení chorobami. Neaplikujte v době přímého slunečního svitu, tedy ideálně navečer, či po ránu. 

Ošetření osiva a listů pro posílení cukrové řepy:

Ošetření přes list zajišťuje zdravější a vitálnější rostliny a činí je méně náchylné na typické choroby cukrové řepy.  

Aplikace:   smíchejte 7,5 ml BB SOIL, 0,01 kg ZEOBAS SOFT a 7,5 ml vody. Roztok smíchejte se semeny v poměru 1:1 a poté přidejte ZEOBAS SOFT, dokud semena znovu neplavou. 

Posílení cukrové řepy pomocí postřiku na list:

Cílené posílení v počáteční fázi růstu listů poskytuje optimální základ pro zvýšení výnosu, kvality sklizně a vodní rovnováhu.

Aplikace:  na ošetření 1 hektaru smíchejte 3 litry BB FOLIAR  a 3 kg BB MULTICAL s nezbytným množstvím vody a postříkejte list. 

Frekvence aplikace: na jaře 3x v intervalech 7-10 dní, popřípadě 4x v době největšího tlaku ze strany napadení chorobami. Neaplikujte v době přímého slunečního svitu, tedy ideálně navečer, či po ránu. 

Dezinfekce a ošetření listů pro posílení kukuřice:

Ošetření vede k rovnoměrnějšímu a zdravějšímu růstu a zlepšuje rovnováhu vody. Taktéž zvyšuje obsah škrobu a výkrmovou hodnotu. 

Aplikace pro dezinfekci: na 1 hektar smíchejte 200 ml  BB SOIL a 200 ml vody. Postříkejte v silu pomocí zavlažovacího potrubí, či stříkejte pomocí automatického dezinfekčního zařízení během vysazování

Posílení kukuřice pomocí postřiku na list:

Cílené posílení v počáteční fázi růstu listů poskytuje optimální základ pro zvýšení výnosu, kvality sklizně a vodní rovnováhu.

Aplikace:  na ošetření 1 hektaru smíchejte 3 litry BB FOLIAR  a 3 kg BB MULTICAL s nezbytným množstvím vody a postříkejte list.  

Frekvence aplikace: na jaře 3x v intervalech 7-10 dní, popřípadě 4x v době největšího tlaku ze strany napadení chorobami. Neaplikujte v době přímého slunečního svitu, tedy ideálně navečer, či po ránu. 

Ošetření osiva a listů pro posílení sojového bobu:

Silnější vývoj kořenů s hustým větvením podporuje rychlý a silný růst, zvýšenou rezistenci vůči běžným chorobám a zvyšuje krmnou hodnotu.   

Aplikace:  na ošetření 1 kg semen smíchejte 7,5 ml BB SOIL, 0,01 kg ZEOBAS SOFT a 7,5 ml vody. Roztok smíchejte se semeny a poté přidejte ZEOBAS SOFT, dokud semena znovu neplavou. 

Posílení sojového bobu pomocí postřiku na list:

Cílené posílení v počáteční fázi růstu listů poskytuje optimální základ pro zvýšení výnosu, kvality sklizně a vodní rovnováhu.

Aplikace:  na ošetření 1 hektaru smíchejte 3 litry BB FOLIAR  a 3 kg BB MULTICAL s nezbytným množstvím vody a postříkejte list. 

Frekvence aplikace: první ošetření při 4-6 listu, na jaře 3x v intervalech 7-10 dní, popřípadě 4x v době vysokého výskytu chorob. Neaplikujte v době přímého slunečního svitu, tedy ideálně navečer, či po ránu. 

Ošetření osiva a listů pro posílení slunečnice:

Silnější vývoj kořenů s hustým větvením podporuje rychlý a silný růst, zvýšenou rezistenci vůči běžným chorobám a zvyšuje obsah oleje a balanci vody.    

Aplikace:  na ošetření 1 kg semen smíchejte 7,5 ml BB SOIL, 0,01 kg ZEOBAS SOFT a 7,5 ml vody. Roztok smíchejte se semeny a poté přidejte ZEOBAS SOFT, dokud semena znovu neplavou. 

Posílení slunečnice pomocí postřiku na list:

Cílené posílení v počáteční fázi růstu listů poskytuje optimální základ pro zvýšení výnosu, kvality sklizně, obsahu oleje a balanci vody.

Aplikace:  na ošetření 1 hektaru smíchejte 3 litry BB FOLIAR  a 3 kg BB MULTICAL s nezbytným množstvím vody a postříkejte list. 

Frekvence aplikace: první ošetření při 2 listu, na jaře 3x v intervalech 7-10 dní, popřípadě 4x v době vysokého výskytu chorob. Neaplikujte v době přímého slunečního svitu, tedy ideálně navečer, či po ránu. 

Ošetření osiva a listů pro posílení dýní:

Silnější vývoj kořenů s hustým větvením podporuje rychlý a silný růst, zvýšenou rezistenci vůči běžným chorobám a zvyšuje obsah oleje a balanci vody.    

Aplikace:  na ošetření 1 kg semen smíchejte 7,5 ml BB SOIL, 0,01 kg ZEOBAS SOFT a 7,5 ml vody. Roztok smíchejte se semeny a poté přidejte ZEOBAS SOFT, dokud semena znovu neplavou. 

Posílení dýní pomocí postřiku na list:

Cílené posílení v počáteční fázi růstu listů poskytuje optimální základ pro zvýšení výnosu, kvality sklizně, obsahu oleje a balanci vody.

Aplikace:  na ošetření 1 hektaru smíchejte 3 litry BB FOLIAR  a 3 kg BB MULTICAL s nezbytným množstvím vody a postříkejte list. 

Frekvence aplikace: první ošetření při 2-3 listu, na jaře 3x v intervalech 7-10 dní, popřípadě 4x v době vysokého výskytu chorob. Neaplikujte v době přímého slunečního svitu, tedy ideálně navečer, či po ránu. 

Pro další dotazy nás neváhejte kontaktovat na: emprobiotika@gmail.com

FAUNA VITAL 1 LITR

188,00 Kč

FAUNA VITAL 1 LITR

188,00 Kč

FAUNA VITAL 5 LITRŮ

540,00 Kč

FAUNA VITAL 10 LITRŮ

765,00 Kč

FAUNA VITAL 20 LITRŮ

1 430,00 Kč

FAUNA VITAL 20 LITRŮ

1 430,00 Kč

eMB START 1 LITR

246,00 Kč

eMB START 1 LITR

246,00 Kč

eMB START 5 LITRŮ

877,00 Kč

eMB START 5 LITRŮ

877,00 Kč

eMB START 10 LITRŮ

1 738,00 Kč

eMB START 10 LITRŮ

1 738,00 Kč

eMB START 25 LITRŮ

4 266,00 Kč

eMB START 25 LITRŮ

4 266,00 Kč

eMC STABLE CLEANER 1 LITR

569,00 Kč

eMC STABLE CLEANER 5 LITRŮ

2 293,00 Kč

eMC STABLE CLEANER 10 LITRŮ

4 253,00 Kč

EM KERAMIKA ŠEDÁ 0,49 KG

1 389,00 Kč

EM KERAMIKA HNĚDÁ 0,33 KG

1 389,00 Kč

EM KERAMIKA ŠEDÁ SWIRL

2 340,00 Kč

EM KERAMICKÝ PRACH 0,4 KG

562,00 Kč

EM KERAMICKÝ PRACH 1 KG

941,00 Kč

EM KERAMICKÝ PRACH 20 KG

9 837,00 Kč

EM CLEAR AKTIV 1 LITR

240,00 Kč

EM CLEAR AKTIV 5 LITRŮ

525,00 Kč

ZEOBAS PRACH 10KG

309,00 Kč

ZEOBAS PRACH 10KG

309,00 Kč

ZEOBAS PRACH ULTRAFINE 10KG

1 010,00 Kč

ZEOBAS PRACH ULTRAFINE 25KG

2 330,00 Kč

BIO - LIT PRACH 7KG

399,00 Kč

BIO - LIT PRACH 7KG

399,00 Kč

BIO - LIT PRACH 20 KG

693,00 Kč

MK 5 1 litr

491,20 Kč

MK 5 1 litr

491,20 Kč

mOLNASA SYROVÁTKA 1kg

255,80 Kč

BB FOLIAR 10 litrů

620,50 Kč

BB FOLIAR 10 litrů

620,50 Kč

BB MULTICAL 10kg

1 246,60 Kč

BB MULTICAL 10kg

1 246,60 Kč

BB SET

1 510,50 Kč

BB SET

1 510,50 Kč

BB SOIL 25 litrů

1 181,00 Kč

BB SOIL 25 litrů

1 181,00 Kč

FPE EXTRAKT 1 litr

404,00 Kč

FPE EXTRAKT 1 litr

404,00 Kč

FPE EXTRAKT 0,1 litru

117,00 Kč

FPE EXTRAKT 0,5 litru

228,00 Kč

FPE EXTRAKT 5 litrů

1 759,00 Kč

FPE EXTRAKT 5 litrů

1 759,00 Kč

FPE EXTRAKT 10 litrů

5 557,00 Kč

FPE EXTRAKT 10 litrů

5 557,00 Kč

FPE EXTRAKT 25 litrů

12 663,00 Kč

FPE EXTRAKT 25 litrů

12 663,00 Kč

FLORA VITAL AGRO 1 litr

149,00 Kč

FLORA VITAL AGRO 5 LITRŮ

520,00 Kč

FLORA VITAL AGRO 20 LITRŮ

1 379,00 Kč

FLORA VITAL ZAHRADA 1 LITR

239,00 Kč

BOKASHI SUCHÉ 5 KG

1 233,00 Kč

BOKASHI SUCHÉ 5 KG

1 233,00 Kč

AQUA VITAL 1 litr

215,00 Kč

AQUA VITAL 1 litr

215,00 Kč

AQUA VITAL 5 LITRŮ

549,00 Kč

AQUA VITAL 5 LITRŮ

549,00 Kč

AQUA VITAL 10 LITRŮ

929,00 Kč

AQUA VITAL 20 LITRŮ

1 939,00 Kč

AQUA VITAL 20 LITRŮ

1 939,00 Kč

eMB AKTIV 1 litr

155,00 Kč

eMB AKTIV 1 litr

155,00 Kč

eMB AKTIV 5 litrů

472,00 Kč

eMB AKTIV 5 litrů

472,00 Kč

eMB AKTIV 10 litrů

869,00 Kč

eMB AKTIV 10 litrů

869,00 Kč

eMB AKTIV 25 litrů

1 434,00 Kč

eMB AKTIV 25 litrů

1 434,00 Kč

EM AKTIV 10 litrů

665,00 Kč

EM AKTIV 10 litrů

665,00 Kč

EM AKTIV 25 litrů

1 373,00 Kč

EM AKTIV 25 litrů

1 373,00 Kč

EM AKTIV 1 litr

131,00 Kč

EM AKTIV 1 litr

131,00 Kč

EM AKTIV 5 litrů

389,00 Kč

EM AKTIV 5 litrů

389,00 Kč

EM AKTIV 0,1 litru

49,00 Kč

EM AKTIV 0,1 litru

49,00 Kč

ORGANIC BOKASHI TERRA 10 kg

1 101,00 Kč

ORGANIC BOKASHI TERRA 20 kg

1 789,00 Kč

GREENGOLD 1 litr

986,00 Kč

GREENGOLD 1 litr

986,00 Kč

ROPRO SOIL 3 litry

159,00 Kč

ROPRO SOIL 3 litry

159,00 Kč

ROPRO SOIL 45 litrů

890,00 Kč

TERRAFERT FOLIAR 1 litr

462,00 Kč

TERRAFERT FOLIAR 0,1 litru

165,00 Kč

TERRAFERT FOLIAR 0,5 litru

356,00 Kč

TERRAFERT FOLIAR 5 litrů

1 438,00 Kč

TERRAFERT FOLIAR 10 litrů

3 693,00 Kč

TERRAFERT FOLIAR 25 litrů

8 221,00 Kč

TERRAFERT SOIL 1 litr

453,00 Kč

TERRAFERT SOIL 0,1 litru

157,00 Kč

TERRAFERT SOIL 0,5 litru

351,00 Kč

TERRAFERT SOIL 5 litrů

1 380,00 Kč

TERRAFERT SOIL 10 litrů

3 535,00 Kč

TERRAFERT SOIL 25 litrů

7 875,00 Kč

EM BEE CERAMIC DISK

918,00 Kč

EM BEE CERAMIC DISK

918,00 Kč