SKOT

V poslední době se více a více rozšiřuje trend nechávat chovu skotu volný průběh, tedy nechovat je celoročně v uzavřených (větraných) halách, ale spíše je nechávat celoročně venku s možností přesunu do hal, které jsou volně přístupné, avšak nevytápěné. Zvyšuje se tím imunita zvířat obecně, tedy platí to i u skotu.

Hygienizace prostor chovu

Nejprve je třeba provést hygienizaci prostor, ve kterých je skot chován. Toto je společné pro jakékoliv prostory, kde se chovají zvířata (drůbež, prasata, skot, koně, zvěř v zoo, atd.). Napomáhá to v eliminaci nežádoucích patogenních bakterií (salmonely, enterokoků, bakterií coli), snižuje výskyt much, podstatně snižuje zápach.

K tomuto účelu doporučujeme použít eMC Stable Cleaner, a to v poměru 1ml eMC Stable Cleaner smísit s 1litrem vody. V případě, že bychom uvažovali v m3, potom je třeba 1litr eMC Stable Cleaner a 100 litrů vody. Je třeba pečlivě vystříkat i různé prohlubně, rohy, zákoutí, či spáry.

Dalším krokem před tím, než bude prostor obsazen skotem, je použití FHE (Fermentovaný bylinný extrakt), a to v poměru 150ml FHE smísit s 0,5litrem vody (uvažované množství na m2). V případě 1ha by byl stejný poměr s větším množstvím, konkrétně 1.500 litrů FHE a 5.000 litrů vody. 

Jakmile je obsazeno skotem, je třeba i nadále aplikovat FHE, a to buď ředěné vodou, nebo i čisté, a to v poměru 0,05 litru FHE/m2. Aplikujte 2-3x týdně. Zvýšenou pozornost je třeba dát na místa, která jsou používána pro vylučování. V případě přítomnosti pilin zřeďte s větším množstvím vody, kvůli vysoké absorbci ze strany pilin. 

Ošetření podestýlky, hnoje, močůvky:

V případě ošetření močůvky a tekutého hnoje, doporučujeme použít na m3:  1-2litry FHE, 2-3kg dřevěného uhlí a 30-40kg ZEOBAS, který napomáhá k rychlejší degradaci prvků. Nejprve na hnůj nasypejte ZEOBAS, poté aplikujte FHE a nakonec rozsypejte dřevěné uhlí. Tuto procedůru je třeba provádět alespoň 1xtýdně (FHE). Napomáhá vázat dusík v zemi, zatímco kombinované použití uhlí a EM napomáhá k vytváření trvalého humusu v zemi. 

V případě ošetření samotného hnoje, je třeba stříkat pravidelně a přidat taktéž i několik složek ve větším množství. Na m3 je třeba 1-2litry FHE, 50-100kg dřevěného uhlí a 25-50kg ZEOBAS, který napomáhá k rychlejší degradaci prvků. Nejprve na hnůj nasypejte ZEOBAS, poté aplikujte FHE a nakonec rozsypejte dřevěné uhlí. Ostatní je stejné, jako v případě ošetření močůvky a tekutého hnoje. 

Ošetření siláže:

Díky využití EM technologie dojde k získání vysokoenergetické a stabilní siláže. K tomuto účelu doporučujeme MK-Multisil, který způsobuje heterofermentační fermentaci, která je stabilnější a hodnota pH klesá rychleji. 

Jako siláž bereme vše, od kukuřičných jader, přes celé zrno, trávu, siláž z jetelových trávníků, apod. Na ošetřeni 1m3 použijte 1 litr MK-Multisil, který rozvnoměrně vpravte do hmoty. 

Ošetření pastvin a luk: 

Použití BB Soil napomáhá v růstu husté, svěží trávy, potlačuje růst plevele. Rostliny obsahují více antioxidantů a bioaktivních látek. 

Aplikace:  smíchejte 250 litrů vody s 50 litry BB Soil. Toto množství je optimální na 1 hektar. Aplikujte vždy po čerstvém sečení, nejlépe navečer, či brzy ráno, ne za plného přímého slunečního svitu

Ošetření vody:

Kvalita pitné vody hraje důležitou roli v chovu zvířat. Taktéž výrazně zlepšuje kvalitu vody ve studních a potrubí. 

Aplikace: použijte EM Keramika SWIRL pro potrubí (k poptání) - týkající se tekoucí vody. V případě vodních nádrží, či studní, použijte 2x EM Keramika šedá a 2x EM Keramika 35mm. Umístěte tak, aby byla keramika ponořená v průtoku vody. 

TIP: čím níže umístíte, tím jsou efektivnější. 

Péče o narozená telata - krmení:

Po hygienizaci přichází péče o právě narozené - o telátka. Jakmile je tele narozené, doporučuje se mu podat 15 ml FHE (Fermentovaný bylinný extrakt), a to přímo do tlamičky, napomůže to nastartovat dobrou mikrofloru v žaludku, posílí imunitu. Následně každý den v prvním měsíci přidávejte 15 ml FHE / tele. Od druhého měsíce snižte denní dávku na 10 ml FHE/ tele. 

Stresové situace: v případě stresových situací (například při očekávaném transportu, apod.),  přidávejte do krmiva 150g TOPDRESS/tele. Podávejte minimálně 5 dnů před očekávanou situací a 3 dny po jejím ukončení. Nicméně doporučujeme spíše používat TOPDRESS dlouhodobě. 

Skot do jednoho roku:

Při krmení doporučujeme přidávat FHE (Fermentovaný bylinný extrakt), a to v poměru 20 ml  FHE/1 kus. Podávejte denně. V případě, že se určitý dobytek nedostal do styku s mikroorganismy, první měsíc podávejte 50 ml FHE.  

Stresové situace:  v těchto situacích (převozy, přesun do stáda, apod.), doporučujeme používat TOPDRESS. 0,30 kg TOPDRESS / 1 kus/ denně.  

Skot po jednom roce:

Při krmení skotu 1 rok a staršího,  doporučujeme přidávat FHE (Fermentovaný bylinný extrakt), a to v poměru 100 ml FHE / 1 dobytek. Podávejte denně alespoň po dobu 1 měsíce. 

V dalších měsících snižte dávku na 40 ml FHE / 1 dobytek / den.

Stresové situace:  v těchto situacích (převozy, přesun do stáda, apod.), doporučujeme používat TOPDRESS. 0,40 kg TOPDRESS / 1 kus/ denně. 

Krmení mléčného skotu: 

Při krmení mléčného skotu, doporučujeme přidávat FHE (Fermentovaný bylinný extrakt), a to v poměru 150 ml FHE / 1 dobytek. Podávejte denně alespoň po dobu 1 měsíce. 

V dalších měsících snižte dávku na 75 ml FHE / 1 dobytek / den.

Stresové situace:  v těchto situacích (převozy, přesun do stáda, apod.), doporučujeme používat TOPDRESS. 0,50 kg TOPDRESS / 1 kus/ denně. 

Krmení masného skotu: 

Při krmení masného skotu, doporučujeme přidávat FHE (Fermentovaný bylinný extrakt), a to v poměru 45 ml FHE / 1 dobytek. Podávejte denně.

Stresové situace:  v těchto situacích (převozy, přesun do stáda, apod.), doporučujeme používat TOPDRESS. 0,30 kg TOPDRESS / 1 dobytek / denně. 

 

Pro další informace a dotazy nás neváhejte kontaktovat emailem. 

FAUNA VITAL 1 LITR

188,00 Kč

FAUNA VITAL 1 LITR

188,00 Kč

FAUNA VITAL 5 LITRŮ

540,00 Kč

FAUNA VITAL 10 LITRŮ

765,00 Kč

FAUNA VITAL 20 LITRŮ

1 430,00 Kč

FAUNA VITAL 20 LITRŮ

1 430,00 Kč

eMC STABLE CLEANER 1 LITR

569,00 Kč

eMC STABLE CLEANER 5 LITRŮ

2 293,00 Kč

eMC STABLE CLEANER 10 LITRŮ

4 253,00 Kč

EM KERAMIKA ŠEDÁ 0,49 KG

1 389,00 Kč

EM KERAMIKA HNĚDÁ 0,33 KG

1 389,00 Kč

EM KERAMIKA ŠEDÁ SWIRL

2 340,00 Kč

EM KERAMICKÝ PRACH 0,4 KG

562,00 Kč

EM KERAMICKÝ PRACH 1 KG

941,00 Kč

EM KERAMICKÝ PRACH 20 KG

9 837,00 Kč

EM CLEAR AKTIV 1 LITR

240,00 Kč

EM CLEAR AKTIV 5 LITRŮ

525,00 Kč

ZEOBAS PRACH 25KG

619,00 Kč

ZEOBAS PRACH 25KG

619,00 Kč

ZEOBAS PRACH ULTRAFINE 10KG

1 010,00 Kč

ZEOBAS PRACH ULTRAFINE 25KG

2 330,00 Kč

BB SOIL 25 litrů

1 181,00 Kč

BB SOIL 25 litrů

1 181,00 Kč