Zemědělství

Zemědělská produkce má v ČR již od jejího vzniku pomalu sestupnou tendenci, která se ještě více prohloubila vstupem ČR do EU, což napomohlo k většímu otevření trhů, snížení nákladů na pohyb zboží, služeb, kapitálu a práce a k větší dostupnosti zahraniční produkce na domácím trhu. Bohužel to také znamenalo ztrátu komparativních výhod (pro ČR např. v oblasti cukrovarnictví, pěstování brambor, česneku, apod.), jelikož pro obchodní řetězce v jejich objemech je většina evropské zemědělské produkce stejně (v některých případech i lépe) cenově dostupná, než naše vlastní, domácí.

Protože kolektivizace po roce 1948 neznamenala jen zánik soukromého zemědělství (na rozdíl od např. Polska), ale i postupnou ztrátu vztahu k půdě, začalo docházek k nevratným zásahům do přírody (zcelování pozemků a zánik mezí,  razantně zvýšené využívání chemických přípravků pro ošetření půdy a plodin, odklánění potoků, pěstební monokultury, atd.) a tím k degradaci půdy, zvýšené náchylnosti k erozím, snížení procenta humusu, apod.

V současné době již dochází k určité transformaci i tohoto odvětví, nicméně stálé boje s legislativou, dotacemi, maximalizace zisku a konzervatismus,  stále většinu osob aktivních v této oblasti drží u "tradičních" forem hospodaření, tedy za přístupu chemie, NPK, herbicidů, pesticidů a fungicidů. Přitom je již delší dobu zřejmé, že stále zvyšující se množství nutných chemických sloučenin, které drží úrodu na alespoň relativně stejné meziroční úrovni, nebude v blízké budoucnosti udržitelné z hlediska kvality půdy.

V současné době jsou v ČR nejohroženější právě nejvíce úrodné půdy Jižní Moravy, kde je i největší procento humusu!

Výzkum v oblasti využívání efektivních mikroorganismů (EM) již pokročil natolik, abychom mohli tvrdit, že při pravidelném používání preparátů na bázi EM lze účinně a dlouhodobě řešit špatnou kondici půdy, napomoci ve stabilizaci mikrobiologických procesů v půdě, zvýšit procento humusu (při dostatečném množství organické hmoty), zvýšit výnosy a kvalitu.

Díky mezinárodní spolupráci, řešení problémů a předávání poznatků, výzkumů a aplikací dochází k tomu, že existuje celé společenství těch, kterým záleží na dalším informování veřejnosti o budoucí nutnosti a výhodách využívání preparátů na bázi EM.

 

Rostlinná produkce

Rostlinnou produkci dále pro naše účely dělíme na Produkci ovoce a zeleniny, Produkci obilovin, Produkci ovoce - Sadovnictví, Produkce okrasných květin, keřů a stromů

více viz samostatná kapitola Rostlinná produkce

 

Živočišná produkce

Tato kapitola zahrnuje následující témata: Drůbež, Prasata, Skot, Koně, Ovce a kozy, Rybářství, Ostatní (Zoo, exotické, nezařazené).

více viz samostatná kapitola Živočišná produkce

 

Domácí zvířectvo

Domácí zvířata dále pro naše účely dělíme na Psi, Kočky, Hlodavci, Ptáci, Rybičky, Ostatní (exotické, nezařazené).

více viz samostatná kapitola Domácí zvířata a ostatní

 

eMB START 1 LITR

246,00 Kč

eMB START 1 LITR

246,00 Kč

eMB START 5 LITRŮ

877,00 Kč

eMB START 5 LITRŮ

877,00 Kč

eMB START 10 LITRŮ

1 738,00 Kč

eMB START 10 LITRŮ

1 738,00 Kč

eMB START 25 LITRŮ

4 266,00 Kč

eMB START 25 LITRŮ

4 266,00 Kč

EM KERAMIKA ŠEDÁ 0,49 KG

1 389,00 Kč

EM KERAMICKÝ PRACH 0,4 KG

562,00 Kč

MK MULTISIL 25 LITRŮ

1 384,00 Kč

MK MULTISIL 25 LITRŮ

1 384,00 Kč

ZEOBAS PRACH ULTRAFINE 10KG

1 010,00 Kč

ZEOBAS PRACH ULTRAFINE 25KG

2 330,00 Kč

BIO - LIT PRACH 7KG

399,00 Kč

BIO - LIT PRACH 7KG

399,00 Kč

BIO - LIT PRACH 20 KG

693,00 Kč

BB FOLIAR 10 litrů

620,50 Kč

BB FOLIAR 10 litrů

620,50 Kč

BB MULTICAL 10kg

1 246,60 Kč

BB MULTICAL 10kg

1 246,60 Kč

BB SET

1 510,50 Kč

BB SET

1 510,50 Kč

BB SOIL 25 litrů

1 181,00 Kč

BB SOIL 25 litrů

1 181,00 Kč

FPE EXTRAKT 1 litr

404,00 Kč

FPE EXTRAKT 1 litr

404,00 Kč

FPE EXTRAKT 0,1 litru

117,00 Kč

FPE EXTRAKT 0,5 litru

228,00 Kč

FPE EXTRAKT 5 litrů

1 759,00 Kč

FPE EXTRAKT 5 litrů

1 759,00 Kč

FPE EXTRAKT 10 litrů

5 557,00 Kč

FPE EXTRAKT 10 litrů

5 557,00 Kč

FPE EXTRAKT 25 litrů

12 663,00 Kč

FPE EXTRAKT 25 litrů

12 663,00 Kč

FLORA VITAL AGRO 1 litr

149,00 Kč

FLORA VITAL AGRO 5 LITRŮ

520,00 Kč

FLORA VITAL AGRO 20 LITRŮ

1 379,00 Kč

FLORA VITAL ZAHRADA 1 LITR

239,00 Kč

FLORA VITAL ZAHRADA 5 LITRŮ

1 168,00 Kč

EM CLEAR KONCENTRÁT 1 litr

1 040,00 Kč

EM AKTIV 10 litrů

665,00 Kč

EM AKTIV 10 litrů

665,00 Kč

EM AKTIV 25 litrů

1 373,00 Kč

EM AKTIV 25 litrů

1 373,00 Kč

EM AKTIV 1 litr

131,00 Kč

EM AKTIV 1 litr

131,00 Kč

EM AKTIV 5 litrů

389,00 Kč

EM AKTIV 5 litrů

389,00 Kč

EM AKTIV 0,1 litru

49,00 Kč

EM AKTIV 0,1 litru

49,00 Kč

GREENGOLD 1 litr

986,00 Kč

GREENGOLD 1 litr

986,00 Kč

TERRAFERT FOLIAR 1 litr

462,00 Kč

TERRAFERT FOLIAR 0,1 litru

165,00 Kč

TERRAFERT FOLIAR 0,5 litru

356,00 Kč

TERRAFERT FOLIAR 5 litrů

1 438,00 Kč

TERRAFERT FOLIAR 10 litrů

3 693,00 Kč

TERRAFERT FOLIAR 25 litrů

8 221,00 Kč

TERRAFERT SOIL 1 litr

453,00 Kč

TERRAFERT SOIL 0,1 litru

157,00 Kč

TERRAFERT SOIL 0,5 litru

351,00 Kč

TERRAFERT SOIL 5 litrů

1 380,00 Kč

TERRAFERT SOIL 10 litrů

3 535,00 Kč

TERRAFERT SOIL 25 litrů

7 875,00 Kč