Kód: 195/0-5 195/3 K Zvolte variantu | Značka: Multikraft Produktions- & Handelsgesmbh

eMC Bělidlo s aktivním kyslíkem

227 Kč 930 Kč od 227 Kč
Skladem Objednáno Zvolte variantu
Varianta:

Ideální doplněk k eMC koncentrátu na praní jako přísada do bílého a stálobarevného prádla. 

Kategorie: Domácnost
Záruka: 2 roky
Garance doručení
nepoškozeného zboží
Dárek zdarma
Dárek zdarma
Ke každé objednávce
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Doručení do druhého dne
na jakékoliv místo

Ideální doplněk k eMC koncentrátu na praní. Jako přísada pro bílé a stálobarevné barevné prádlo. Uvolňovaný aktivní kyslík zabraňuje šedivění nebo žloutnutí bílé a dokonce je schopen odstranit stávající šedý zákal. Organické skvrny, jako jsou káva, čaj, ovoce, tráva nebo červené víno, jsou navíc odstraněny bez námahy a šetrně.

KERAMICKÝ PRÁŠEK EM keramika je jíl, který je smíchán s účinnými mikroorganismy, fermentován a poté vypálen.

SLOŽENÍ:  (500 g balení): > 30 % bělící činidlo na bázi kyslíku, 15 - 30 % soda, EM keramický prášek. 100 % všech složek je přírodního původu.

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

eMC® Bělidlo s aktivním kyslíkem, je vysoce účinný koncentrát, proto při manipulaci s nezředěným materiálem je třeba dodržovat následující bezpečnostní pokyny. Může zesílit požár; oxidační činidlo. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poškození očí. Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným plamenem a horkými povrchy. Nekuřte. Uchovávejte mimo oděv a hořlavé materiály. Vyvarujte se smíchání s hořlavými materiály. Používejte ochranné rukavice, oděv a ochranu očí. Uchovávejte mimo dosah dětí!

VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ V případě kontaktu s očima několik minut jemně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte stávající kontaktní čočky. Opláchněte dále. V případě požáru použijte k uhašení vodu nebo pěnu. Abyste chránili životní prostředí, spouštějte pračku pouze tehdy, když je plná, a dodržujte pokyny k dávkování. Aktivní kyslík se uvolňuje přibližně od 50 °C.

SLOŽENÍ: (3 kg kbelík): > 30 % bělící činidlo na bázi kyslíku, > 30 % natron, EM keramický prášek. 100 % všech složek je přírodního původu.

OZNÁMENÍ O NEBEZPEČNOSTI (3 kg kbelík) (Obsahuje perkarbonát sodný EC č. 239-707-6). Způsobuje těžké poškození očí. Zdraví škodlivý při požití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY (3 kg kbelík) Používejte ochranu očí/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékaře. Vypláchněte ústa. PŘI KONTAKTU S OČIMA: Několik minut jemně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě vyhledejte lékaře. Zlikvidujte obsah/nádobu v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Je-li nutná lékařská pomoc, připravte si obal nebo identifikační štítek. Držte mimo dosah dětí.

Společnost Multikraft vznikla v roce 1977 s cílem vyrábět a distribuovat speciální krmiva pro hospodářská zvířata. O několik let později je na trh uveden první produkt Multikraft s technologií mikroorganismů. Jako průkopník uvádí společnost Multikraft poprvé na trh krmivo bez antibiotik pro zemědělství. Lze jej použít se stejnou nákladovou efektivitou jako konvenční krmivo. V roce 1997, prostřednictvím neustálého hledání nových možností, které rozhodujícím způsobem přispívají k obnovení ekologické rovnováhy, se společnost Multikraft poprvé setkává s technologií "účinných mikroorganismů". Počáteční pokusy v chovu zvířat jako doplňkové krmivo (fermentovaný bylinný extrakt) ukazují slibný úspěch. Začíná vývoj dalších oblastí použití. O deset let později došlo k zásadní rekonstrukci firemních zařízení a byly vybudovány moderní prostory včetně laboratoří na výrobu produktů s mikroorganismy. Farmu převzala další generace zakladatelů a firma začala distribuovat své výrobky i do zahraničí. Od roku 2020 je společnost klimaticky neutrální a nadále rozšiřuje své portfolio produktů obsahující efektivní mikroorganismy. V současné době firma prodává své produkty v desítkách zemí po celém světě.