Nejčastější dotazy ohledně produktů

Jsou produkty, které dodáváte, přírodního původu?

ANO, jedná se o čistě přírodní produkty, které obsahují fotosyntetické bakterie, bakterie kyseliny mléčné, kvasinky, fermentující houby, aktinomycety, apod. 

Jsou vaše produkty v přírodě rozložitelné?

ANO, jelikož se jedná o čistě přírodní produkty, jsou v přírodě 100%  rozložitelné (degradovatelné), proto jsou použitelné i v místech, kde je zvýšená ochrana prostředí, jako např. u vodních zdrojů. 

Lze vaše produkty kombinovat s produkty, které nejsou přírodního původu?

ANO, nicméně je důležité dodržovat určité zásady, tedy musí dojít k časové prodlěvě mezi použitím těchto produktů a našich probiotik.  

Jak tyto produkty skladovat?

Naše produkty mají trvanlivost alespoň 1 rok, v případě, že budou skladovány v původních obalech, při nižších teplotách a bez přístupu vzduchu. V případě, že bude obal otevřen, lze skladovat po omezenou dobu (v řádu týdnů)  při teplotách do 6 stupňů Celsia, ovšem doporučujeme spíše spotřebovat produkt najednou. 

Jak tyto produkty vůbec fungují?

Jedná se o složitý proces kooperace obsažených druhů bakterií a interakce s prostředím, do kterého jsou nasazeny. Nejprve kolonizují dané prostředí a poté díky chemickým procesům, jichž jsou součástí a které částečně způsobují, dochází k ozdravění prostředí, dekontaminaci, zkrátka postupnému vytlačení patogenních, tedy nežádoucích bakterií. 

Lze použít i produkty, které skladujeme delší dobu?

Z hlediska záruky výrobce můžeme doporučit, abyste používali produkty, které jsou v rámci časové záruky, nicméně máme i zkušenosti s tím, že i produkty, které jsou po expiraci, fungovaly. Za pře expirované produkty však nelze držet záruku, či zajistit kladný výsledek, jako je tomu u nových produktů. 

Jaké období je pro aplikaci vašich produktů nejvhodnější?

Tyto produkty fungují nejlépe v teplotním rozpětí od 10-25 stuňů Celsia, nemají v oblibě ani teploty příliš nízké (pod 6 stupni Celsia se funkce jejich metabolismu prudce snižuje), ani příliš vysoké, nemají v oblibě ani přímý sluneční svit (UV záření působí negativně na bakterie obecně) a kvůli zapravení do půdy a průniku až ke kořenům také větší množství vlhkosti (vody). U každého produktu je období aplikace uvedené, nicméně doporučuje se jarní aplikace, poté aplikace  v průběhu letních měsíců, v průběhu těsně před sklizní a také na podzim. Z hlediska důležitosti jsou nejzásadnější aplikace na podzim a na jaře, vždy při zatažené obloze, ideálně před deštěm. 

Jakou vodu lze pro vytvoření roztoků použít? 

Jako ideální se jeví běžná voda, popřípadě dešťová voda, u vody z vodovodního řádu je třeba počítat s přítomností chloru, který se na funkci probiotických organismů podepisuje negativně, nicméně chlor se poměrně rychle vysytí, tedy při použití vody z vodovodního řádu stačí nechat vodu několik hodin odstát, aby se většina chloru stačila vysytit. 

Jak se produkty aplikují?

Existuje několik způsobů aplikace těchto produktů, v závislosti na jejich druhu a použití. U tekutých produktů (tedy kromě bokashi), je nutné vytvořit roztok (u každého produktu je poměr daný) a poté aplikovat buď formou zálivky, či postřiku. U produktů určených k použití ve vodě (Aqua Vital, Aqua Vital Kaly) dojde k aplikaci přímo do daného vodního zdroje, ve kterém dojde k smísení s vodou, a to opět v poměru, který je navržen po konzultaci. U Bokashi (sypký produkt) nedochází k promísení s vodou, ale rovnoměrně se rozprostře (zapraví) do prostředí, kde chceme produkt použít (např. okolo stromů, rostlin, atd.)

Stačí pro zajištění funkčnosti použít produkty jen jednou? 

I když se jedná o živé organismy, které mají schopnost se dále množit (na rozdíl od enzymatických produktů), jejich funkce množení je omezená, tedy pro zajištění kontinuální funkčnosti je třeba produkty používat dlouhodobě, v pozdějším období se množství (dávky) snižují, dochází k tzv. udržování množství bakterií v daném prostředí. 

Lze produkt vrátit? 

ANO, nicméně je důležité vědět, že i když držíme záruku za zboží, možné reklamace se posuzují individuálně v závislosti na způsobu skladování, vizuální a pachové podobě produktu, manipulaci s produkty, apod. Není se však třeba obávat, vždy se snažíme zákazníkovi maximálně vyhovět a vyjít vstříc, společným zájmem je zdravá půda a spokojenost zákazníka s těmito produkty.

Jedná se o nové technologie? 

NIKOLIV, tyto produkty byly poprvé představeny jejich objevitelem, Prof. Teruo Higou již v roce 1982, od té doby se začaly produkty rozšiřovat a jejich použití je v současné době již celosvětové, v ČR jsou zhruba od roku 2008, kdy jsme se s touto problematikou začali zabývat i my.

Jak je možné, aby se ten samý produkt použil v zemědělství, chovatelství, ochraně životního prostředí, odpadovém hospodářství, ochraně zdraví či v domácnosti? 

Je třeba si uvědomit, že SE NEJEDNÁ O TEN SAMÝ PRODUKT, byť složení jednotlivých produktů se v základu neliší tak, jak by se mohlo očekávat. Důležité nejsou pouze kombinace jednotlivých produktů (tzv. bakteriologický mix – jedná se až o 40 různých kmenů bakterií), ale také zastoupení základních skupin bakterií (aerobní bakterie vs. anaerobní). Díky dlouholetému používání v praxi a dalšímu výzkumu, došlo k vyvážení jednotlivých bakterií tak, aby výsledek byl efektivní a dlouhodobě udržitelný. 

Stává se, že vaše produkty nefungují? 

ANO, může dojít k tomu, že očekávání jsou vyšší, než je posléze skutečný efekt, nicméně je třeba brát v potaz i aspekty, které mohou (a mají ) vliv na funkčnost těchto produktů. Tedy čím zdravější bylo prostředí, do kterého byly produkty aplikovány, tím menší bude účinnost. Dále je třeba vzít v potaz také dosavadní používání chemikálií (pesticidy, různá průmyslová hnojiva a jejich dávkování, kvalitu půdy, přítomnost humusu, způsob aplikace, atd.). Proto se snažíme být s našimi zákazníky v kontaktu, abychom případně nalezli problémy a odstranili je tak, aby došlo k maximalizaci účinnosti našich produktů.

Můžeme dané prostředí těmito bakteriemi "předávkovat"?

Schopnost kooperace jednotlivých bakterií, jejich schopnost vzájemné komunikace a také interakce s prostředím, nedovoluje bakteriím se v daném prostředí přemnožit. Jakmile je dosaženo maximálního množství bakterií na dané prostředí, dojde k omezení jejich funkce množení a přebytečné bakterie se stávají potravou pro zbytek. To způsobí zpomalení procesů a zvýší ekonomické výdaje na produkty, nedojde však k škodlivým vlivům na dané rostliny. Nicméně je třeba dodržovat poměry, protože díky pH by mohlo dojít, při vyšším než doporučeném dávkování, k tzv. „spálení rostlin“. Sice poté rostliny (po několika týdnech) opět zregenerují a dále prospívají, ale vizuálně to nevypadá vhodně. Proto důrazně doporučujeme dodržovat ředění, které je uvedené u každého produktu. 

Lze kombinovat vaše produkty s produkty konkurence (efektivními mikroorganismy)? 

V zásadě by nemělo vadit, aby se produkty navzájem promísily (když se jedná o produkty přírodního původu), nicméně v takovém případě nelze odhadnout, jaký bude finální výsledek a není tak možné držet za produkt záruky, a to právě kvůli nevhodné aplikaci. Víme, jaké bakterie obsahují naše produkty, ale neznáme složení ostatních produktů. Proto smísení těchto produktů raději nedoporučujeme. 

Umíte pomoci s eliminací plísní? 

ANO, s eliminací plísní máme dlouhodobě dobré výsledky, nicméně je třeba používat produkty k tomu určené, které díky vhodné kombinaci jednotlivých kmenů bakterií jsou v boji s plísněmi účinné.

Umí vaše produkty rozkládat tuky? 

ANO, velmi dobré zkušenosti máme právě s aplikací těchto produktů do lapolů, retenčních nádrží a čistíren odpadních vod, kde bývá boj s tukem velmi problematický. Bakterie tuk používají jako zásobárnu energie a tuk rozloží. (odstraňují problémy s tukovou krustou, např. )

Umí vaše produkty pracovat s těžkými kovy? 

Tyto produkty nejsou apriory určeny k tomu, aby pracovaly s těžkými kovy, nicméně při různých aplikacích po světě (např. při rozložení ropných kalů v Indii, při studii zadané na VŠCHT pro práci s ropnými látkami, či dekontaminaci kalů v jiných částech světa) jsme zaznamenali velmi dobré výsledky při degradaci těžkých prvků. Na každou takovou problematiku je třeba však zpracovat studie a vyzkoušet funkčnost těchto produktů, popřípadě přizpůsobit produkty dané problematice tak, aby v požadovaném prostředí fungovaly. 

Mohu vaše produkty skladovat v mrazáku? 

NE, pakliže necháte produkt přejít mrazem (ať již přes zimu, či skladováním v teplotách pod bodem mrazu), dojde k procesům, které mohou být nevratné a budou mít negativní vliv na účinnost produktů.

Lze vaše produkty používat v ekologickém zemědělství? 

ANO, většina naších produktů má veškeré potřebné certifikáty, které jsou třeba k tomu, aby mohly být používány v ekologickém  zemědělství, popřípadě v bio režimu. Tyto certifikáty zajišťuje oficiální dovozce do ČR. My certifikáty přebíráme od stejné společnosti. Taktéž jsou tyto produkty zaneseny v mezinárodním katalogu zdrojů pro ekologické zemědělství InfoXgen (§ 9a DMG 1994).